Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ C38 SonicLine

Ultraljudflödesmätare

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ C38 SonicLine är en ultraljudsflödesmätare som arbetar enligt fasskillnadsmetoden. Två mitt emot varandra placerade givare avger och tar emot ultraljudssignaler växelvis. Vid stillastående medier mottar båda givarna de utsända ultraljudssignalerna i samma fas, dvs. utan fasskillnad. Vid flytande medier uppstår en fasförskjutning. Den uppkomna fasförskjutningen är direkt proportionell mot flödeshastigheten. Utifrån flödeshastigheten och rörledningens diameter beräknas flödesvolymen.

 • Hög precision och reproducerbarhet
 • Extremt snabb mätvärdesregistrering (250 mätvärden/sek.)
 • Fritt genomlopp – inga mekaniskt rörliga delar
 • Lämpad för dynamiska processer (doseringstid < 1 s)
 • Hög kemisk beständighet
 • Integrerad doseringsfunktion
 • Anslutningstyp: Flare
 • Manövrering: Med fri axelände
 • Flödesmätarens funktionsprincip
 • Ventilhusmaterial: PFA
 • Överensstämmelser: EAC; FDA
 • Max. drifttryck: 6 bar
 • Max. medietemperatur: 80 ° C
 • Dimensioner: DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')

Video om produkten

Clean room plant Emmen

01:52 min
203 Visningar
Online sedan 18.09.2015