På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ C38

Ultraljudflödesmätare

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ C38 SonicLine är en ultraljudsflödesmätare som arbetar enligt fasskillnadsmetoden. Två mitt emot varandra placerade givare avger och tar emot ultraljudssignaler växelvis. Vid stillastående medier mottar båda givarna de utsända ultraljudssignalerna i samma fas, dvs. utan fasskillnad. Vid flytande medier uppkommer en fasförskjutning. Den uppkomna fasförskjutningen är direkt proportionell mot flödeshastigheten. Utifrån flödeshastigheten och rörledningens diameter beräknas flödesvolymen.

 • Hög precision och reproducerbarhet
 • Extremt snabb mätvärdesregistrering (250 mätvärden/sek.)
 • Fritt genomlopp – inga mekaniskt rörliga delar
 • Lämpad för dynamiska processer (doseringstid < 1 s)
 • Hög kemisk beständighet
 • Integrerad doseringsfunktion
 • Anslutningstyp: Flare
 • Manövrering: Med fri axelände
 • Flödesmätarens funktionsprincip: Ultraljud
 • Ventilhusmaterial: PFA
 • Max. drifttryck: 6 bar
 • Max. medietemperatur: 80 ° C
 • Dimensioner: DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')

Video om produkten

Clean room plant Emmen

02:09 min
1251 Visningar
Online sedan 18.09.2015

Nyheter om produkten

27.10.2015

Sophisticated valve designs for filling and dosing processes

Cleverly designed modern valves