Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ 1232

Elektrisk gränslägesindikator

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1232 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 20 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare. LED-indikering finns som tillval.

 • Enkel eftermontering på linjära ställdon från GEMÜ
 • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
 • Kompakt och stabilt hus
 • Kapslingsklass IP 65 enligt EN 60529
 • Föga slitage på omkopplare, beröringsfri avkänning
 • Överensstämmelser: EAC
 • Max. slag: 20
 • NAMUR

Passande produkter

production plant for liquid

Tillämpning av produkten

Produktionsanläggning för flytande ämnen inom läkemedelsindustrin

Olika flytande läkemedelsprodukter kan tillverkas och lagras på nya och helautomatiska anläggningar. Var och en av de tre produktionsbehållarna med 500, 1000 och 2000 liter effektiv volym kan förbindas via ett omkopplingssystem med någon av de 5 lagerbehållarna (2 x 1000, 3 x 2000 l). Upp till tre produktionssteg är möjliga. Eftersom produkterna exporteras till USA så uppfyller anläggningen kraven för nuvarande god tillverkningssed (cGMP) och accepteras av FDA. De modernaste riktlinjerna och standarderna ligger till grund för planeringen och utformningen av applikationen.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter