Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ 1235

Elektrisk gränslägesindikator

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Lägeskvittering GEMÜ 1235 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med lättavlästa lysdioder och återkopplas via elektriska signaler. GEMÜ 1235 har tagits fram särskilt för ventiler med små, medelstora och stora dimensioner med en slaglängd på mellan 2,2 och 74,4 mm.

 • Kommunikations- och programmeringsgränssnitt IO-Link
 • Möjligt att ställa in gränslägestolerans
 • Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
 • Lättavläst lägesindikering med lysdioder
 • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
 • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
 • Fältbuss
 • Överensstämmelser: EAC; EMC-direktivet
 • Max. slag: 74,4

Passande produkter

Freeze-drying installations

Tillämpning av produkten

Frystorkningsanläggning

För att göra livsmedel, färger, läkemedel och andra vattenhaltiga ämnen hållbarare och/eller för att förvandla dem till pulver så måste vattenhalten helt eller reduceras. Detta görs genom en kombination av vakuum och kyla, dvs. frystorkning. Eftersom produktkvantitet och produktegenskaper skiljer sig åt och de lokala omständigheterna kan variera, så finns det inte bara ett stort antal standardiserade installationer utan även individuellt utformade processer.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter