På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1436 eco

Intelligent lägesregulator

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 1436 eco cPos® är en digital elektropneumatisk lägesregulator för styrning av processventiler. Konstruerad för enkel, säker och snabb tillämpning till ventiler med slaglängd < 50 mm. Robust och kompakt hus med integrerad regulator, avståndsgivare, styrventiler och lysdioder för statusindikering. Anslutningarna för tryckluft och elektronik är utrymmesekonomiskt och lättillgängligt placerade.

  • Ingen luftförbrukning när rätt flöde är uppnått
  • Enkel anpassning till olika ventilställdon
  • Max. drifttryck: 7 bar

Nyheter om produkten

14.04.2016

Välbeprövad och mångsidig

Nya Eco-serien lägesregulatorer