Medicinsk teknik: Stora apparater och försörjningsteknik

Medicinsk teknik: Stora apparater och försörjningsteknik

Hygienkraven på anläggningar och maskiner på sjukhus, läkarhus och kliniker ökar ständigt.

Erfarenhet av genomförande av sterila processer

Ventil-, mät- och reglersystem från GEMÜ är färdiga att användas eftersom alla rörledningskomponenter för sterila processer sedan länge används med framgång inom läkemedelsindustrin och bioteknik. Därför används ventil-, mät- och reglersystem från GEMÜ även av många tillverkare av medicinsk utrustning och på sjukhus inom försörjningsteknik.

Användningsområden

Produkterna används t.ex. i

  • Rengörings-, desinfektions- och steriliseringsanläggningar
  • Vattenrenings-/avsaltningsanläggningar (dricksvatten, avloppsvatten, ultrarent vatten osv.)
  • Luft-, ång- och gasreningsanläggningar (försörjning och sluthantering för operationsavdelningar, RLT-anläggningsdelar osv.)
  • Värme- och kylprocesser för fluider

Produktspektrum

GEMÜ-produkterna i användningsområdet läkemedelsindustri, bioteknik, kosmetik är utmärkta för användning på sjukhus och inom läkemedelsindus