På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Mikroelektronik och tillverkning av halvledare

Sedan 1988 tillverkar GEMÜ produkter för högren ventil-, mät- och reglerteknik. Användningsområdena omfattar optik, medicin, fotovoltaik, elektronik, mikroelektronik, halvledartillverkning, läkemedelsindustri, bioteknik, genteknik samt fin- och mikromekanik.

Renrumsanläggningen i Emmen

Alla komponenter och produkter för högrena applikationer i dessa industrier tillverkas under renrumsförhållanden. I Emmen (Schweiz) sprutas, rengörs, monteras, testas och förpackas ventiler och mät- och reglerteknik under renrumsförhållanden.

Motståndskraftiga husmaterial för ytterligare användningsområden

För Critical Fluid Handling inom andra industrier kan produktsortimentet baseras på material som PTFE, PVDF, PFA eller PP även som HPS-variant (utan renrumsproduktion). GEMÜ erbjuder därmed högsta kemiska motståndskraft till ett konkurrenskraftigt pris.

Flervägsventiler för doserings-, regler- och fördelaruppgifter

Våra kundspecifika multifunktionella enheter i GEMÜ iComLine-serien är lämpliga för till-/från-reglering. Tack vare sätesmembrantekniken är de även lämpliga för korta och snabba pulser vid doserings- och reglerfunktioner.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Tillverkning av solceller och plattskärmar
 • Dosering av kemikalier
 • Tillverkning av mönsterkort och mikrochip
 • Produktion av lysdioder
 • Metallavskiljning

Produktspektrum

 • PFA- och PP-membranventiler CleanStar
 • PTFE-membransätesventiler iComLine
 • PTFE-, PVDF-, PP-, PVC-flervägsventilblock iComLine
 • PVDF-/PP-membranventiler och PVDF-flödesmätare PurePlus
 • PFA-membranventiler 600HP/677 HPW
 • PFA-/PTFE-tryckmätare HydraLine
 • (PFA-) ultraljudsflödesmätare SonicLine
 • PFA-monteringsdelar och slangsystem FlareStar/TubeStar

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fa