På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Teknisk utbildning

Nybörjare

När GEMÜ-nybörjaren börjar på företaget får han/hon en grundläggande och allmän applikationsteknisk grundutbildning som lägger grunden för ett säkert inträde i ventil-, mät- och reglerteknikens värld.

Om du är intresserad av någon av utbildningarna nedan är du välkommen att kontakta din kontaktperson på GEMÜ eller direkt via training(at)gemu-group.com.

Utbildningskalender (tysk)

Utbildningskalender (tysk)

Gruppering Utbildningstitel Tecken
Grundläggande ventilteknik Grundmodul GV01D
Grundläggande ventilteknik Plaster GV02D
Grundläggande ventilteknik Metaller GV03D
Grundläggande ventilteknik Rörledningsanslutningar GV04D
Grundläggande applikationsteknik Bioteknik, läkemedelstillverkning, livsmedel och kosmetika GA01D
Grundläggande applikationsteknik Hög renhet, halvledare och kritiska medier GA02D
Grundläggande applikationsteknik Kemi, bearbetande industri, vatten och miljö GA03D
Grundläggande mät- och reglerteknik Elektronik och pneumatik GM01D
Grundläggande mät- och reglerteknik Mätteknik GM02D
Grundläggande mät- och reglerteknik Reglerteknik GM03D