På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ-gruppen i en överblick

Lokalt förankrad och globalt aktiv

Nyckelfakta

Verksamhetsområde:Världsledande tillverkare av ventil,- mät och reglersystem
Företagets grundande:Grundades som oberoende familjeföretag av Fritz Müller 1964
Direktion:Fritz Müller, Gert Müller, Stephan Müller
Huvudkontor:Ingelfingen, Tyskland
Dotterbolag:26
Produktionsbolag:6
Bedriver verksamhet:i över 50 länder
Medarbetare:1 700 globalt varav 1 000 i Tyskland
Gäller från:Januari 2018

Bakgrundsinformation om GEMÜ

GEMÜ är en världsledande tillverkare av ventil-, mät- och reglersystem. Ett globalt verksamt självständigt familjeföretag, som i över 50 har gjort sig känt för innovativa produkter och kundspecifika lösningar för styrning av processmedia och etablerat sig som marknadsledande på viktiga affärsområden. GEMÜ är globalt marknadsledande när det gäller tillämpningar inom läkemedelstillverkning och bioteknik. 

Idag har företagsgruppen 1 000 medarbetare i Tyskland och 1 700 i hela världen. Tillverkning sker i Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA. I Tyskland koordineras den gemensamma distributionen av produkter till hela världen från moderföretaget och de 26 dotterföretagen. Företagsgruppen är aktiv på alla kontinenter via ett finmaskigt återförsäljarnät i över 50 länder. Med en internationell tillväxtstrategi kommer GEMÜ att etablera sig på framtida marknader. Därför öppnades 2013 ett nytt produktions- och logistikcentrum i Tyskland.

Tack vare GEMÜs breda modulsystem och anpassade automatiseringskomponenter kan fördefinierade standardprodukter och kundspecifika lösningar kombineras till mer än 400 000 produktvariationer.