På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Den stora specialisten för små mängder - GEMÜ 567 BioStar control

Den stora specialisten för små mängder

Ventilen GEMÜ 567 BioStar control är en ny, säker lösning för reglering av medier från 0,08 till 4,1 m³/h. 

Tätningen sker med ett PTFE-membran med PD-teknik (plug diaphragm) som kombinerar fördelarna hos en membranventil med dem hos en sätesventil. Dessutom finns ventilen både med linjär och likprocentig reglerkarakteristik.

Ofta används aseptiska membranventiler som reglerventiler till sterila processer. Små mängder kan på så sätt bara regleras med otillräcklig noggrannhet eller inte alls. Den nya 2/2-vägs membransätesventilen med reglernål resp. reglerkägla åtgärdar den här bristen. Tätningen mot manöverdonet sker via ett PFTE-membran som uppfyller FDA och USP Class VI. Tillsammans med en solfjäderbricka garanterar det en permanent, temperaturoberoende tätning, vilket gör att membranet inte behöver efterdras. I jämförelse med bälgventiler möjliggör den hygieniska konstruktionen en betydligt bättre rengöring av ventilen.

Fler utmärkande egenskaper är att det går att integrera en bypass-funktion eller montera membransätesventilen i ett flervägsventilblock (GEMÜ M-Block). I bypass-utförandet kan hörnkroppen utrustas både med en manuellt och en pneumatiskt styrd bypass. Båda varianterna möjliggör enklare rengöring och större flöden. 

Om GEMÜ 567 BioStar control integreras i ett M-Block får man tillgång till flertalet funktioner på minsta möjliga yta. Dessutom minskar platsbehovet betydligt och monterings- och svetsningstiden förkortas.

Även när det gäller hygiensäkerhet har ventilen det som krävs: den uppfyller standarderna i EHEDG:s rengöringstest och även standarderna enligt den amerikanska 3A-definitionen. 

Reglerarmaturen används till exempel vid dosering av små mängder inom dryckesindustrin i inline-mixrar (t.ex. för vitaminer, färgämnen eller andra tillsatser), vid reglering av steril ånga och luft (t.ex i DIP-processer) eller vid tillopps- och avloppsreglering på bioreaktorer inom läkemedelstillverkning.

GEMÜ 567 BioStar control kan levereras i dimensionerna DN 8 upp till DN 20. Huset tillverkas då som standard av ett massivt material med en ytjämnhet på Ra 0,4 µm. Utöver PTFE-membranet används en ytterligare tätning av FKM. Ett undantag är 3A-varianten, på vilken hela tätnings- och reglerelementet består av ett enda stycke resp. material (PTFE).

Download

schnitt
.jpg
430 K
sv
.docx
36 K