På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Engångs-membranventil etablerad på marknaden

Engångs-membranventil etablerad på marknaden

Världens första reglerbara engångs-membranventil GEMÜ SUMONDO

Världens första reglerbara engångs-membranventil GEMÜ SUMONDO kommer framöver att finnas i ett större urval av varianter.

Företaget GEMÜ, ledande tillverkare av ventilteknik för tillverkningsindustrin, har med GEMÜ SUMONDO etablerat den första engångs-membranventilen på marknaden. Produktserien omfattar förutom den pneumatiskt styrda varianten även en version med handvred för manuell styrning. 

Till följd av ökad efterfrågan från kunderna har portföljen nu utökats när det gäller det tillhörande ventilhuset. Med en tredje membranstorlek får produktfamiljen ännu en kraftfull medlem: den hittills största ventilen i sitt slag med upp till 1 tum. Men den går det nu även att hantera tillämpningar där större mediemängder och exakt reglerbarhet är avgörande. 

Engångsventilerna tillverkas och förpackas i renrum och uppfyller alla krav som ställs på farmaceutiska processer. Men användningsmöjligheterna är ännu fler. Även inom andra områden, till exempel på forskningsinstitut och i laboratorier, är ventilerna en kostnadseffektiv och framför allt säker lösning. Risken för korskontaminering sjunker betydligt, rengöringstiden förkortas kraftigt och tiden för driftstopp hos anläggningen minskas till ett minimum. Just när det gäller mindre satser och frekventare mediebyten blir fördelarna hos SUMONDO-ventilen snabbt påtagliga och kostnadsmässigt påvisbara.

GEMÜ:s engångslösning överträffar traditionella peristaltiska system i en mängd fall. Reglerbarheten blir flera gånger mer exakt, och flödena förblir konstanta även vid intensiv användning. GEMÜ SUMONDO möjliggör därför helt nya processfunktioner i engångstillämpningar – funktioner som inte har gått att utföra med traditionella system. Hit räknas processer vid blandning, dosering och fördelning av medier och även reglering av transmembrantrycket i en anläggning. Och det alltid exakt, reproducerbart och vid behov även automatiserat – genom ett pneumatiskt manöverdon. Som alternativ kan såklart även det manuella manöverdonet användas, vilket tack vare ett stabilt handvred i plast och en definierbar slaglängd garanterar en tillförlitlig öppning och stängning och exakt inställning av volymflödet.

Grundidén med SUMONDO-ventilen är enkel att sammanfatta: ett ventilhus för engångsanvändning och ett manöverdon för upprepad användning. Den här kombinationen lägger grunden för ekonomiska processer av högsta kvalitet. Den valbara instrumenteringen gör det här till en komplett och dessutom intelligent ventillösning. GEMÜ:s modulsystem gör det mycket enkelt att integrera olika läges- och processregulatorer.  

Om man tar en titt på ventilens utsida upptäcker man att det finns några nya anslutningsdimensioner med olika anslutningstyper. De sträcker sig från 1/4 tum till 1 tum från klämanslutning till slangsockel. Både för nya men i synnerhet också för befintliga anläggningar öppnar sig helt nya möjligheter för de driftansvariga: en flexiblare anläggningsutformning och ett bredare spektrum för reglerbarheten – med flöden på 0,5 m³/h upp till 12 m³/h. 

Men det är inte bara utanpå som ventilhuset har förändrats – även inuti har innovativ utveckling bidragit med nytta åt användaren: tack vare den optimerade säteskonturen och det modifierade membranmaterialet kommer ventilhuset hädanefter att sitta perfekt, vara maximalt tätt och kunna användas ännu längre.

Kraven på anläggningars utformning kommer att fortsätta stiga i framtiden. Med GEMÜ SUMONDO har de driftansvariga på engångsanläggningar redan idag en hållbar lösning med en utmärkande säkerhet, kvalitet och effektivitet.