På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Engångsmembranventil med autoklaverbart handställdon

Engångsmembranventil med autoklaverbart handställdon

Engångsmembranventilen SUMONDO finns nu även med autoklaverbart handställdon.

Engångsmembranventilen SUMONDO finns nu även med autoklaverbart handställdon.

Trenden med förenklad anläggningsdesign uppströms och nedströms samt fördelarna med att effektivt undvika korskontamineringsrisker ger engångstekniken en allt viktigare roll – framför allt inom bearbetningsteknik för läkemedelsindustrin. I synnerhet vid tillverkning i mindre partier, vilket krävs bland annat inom forsknings- och pilotanläggningar, används engångsteknik mer och mer. Produktserien GEMÜ SUMONDO omfattar en manuell och en pneumatiskt styrd lösning. Membranventilteknik i engångsutförande kan därmed användas i allt från manuella system till automatiserings- och reglerbara anläggningar för att garantera säker drift och löpande dokumentation. Produkterna från GEMÜ förbättras hela tiden, baserat på användarnas erfarenheter och feedback från kunder. Helt nyligen infördes till exempel GEMÜ SUMONDOs optimerade säteskontur och membranfäste i det befintliga engångssortimentet. Nästan samtidigt presenterades även ett större urval av ventilhus.

I och med lanseringen av ett autoklaverbart handställdon tas nu nästa steg för att komplettera produktutbudet. Nyheten gör det möjligt för kunderna att säkert använda ventilställdonet flera gånger.

sv
.docx
13,96 K
C
.jpg
223 K