På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Enklare anläggningsunderhåll, service och utbildning

Enklare anläggningsunderhåll, service och utbildning

Hjälp med instrumentering av processventiler och initiering av elektroniska påbyggnadsenheter för ventiler

Multifunktionell och mobil med överskådligt, intuitivt användargränssnitt. GEMÜs MSR-funktionsbox tillhandahåller praktiskt stöd vid anläggningskonstruktion, service och teknisk personalutbildning.

GEMÜs nya flerfunktionsbox med SPS-stöd används för anläggningsoberoende drift, programmering och initiering av påbyggda automationsenheter för processventiler. Till dessa räknas bland annat elektriska gränslägesindikatorer, ventilomkopplingsdosor samt elektriska och elektropneumatiska regulatorer. Flerfunktionsenheten är särskilt utformad för GEMÜs automatiseringsteknik. Den kan dock även anslutas till maskiner och produkter från andra tillverkare. Av den anledningen är boxen seriellt utrustad med valbara in- och utsignaler 0–10 V, 0–20 mA och 4–20 mA samt enhetsmatning för 24 V/DC och Ethernetgränssnitt. Det finns även kommunikationsmöjligheter för givare och mätomvandlare. Flerfunktionsboxen kan också användas för utbildning av teknisk personal för till exempel underhållsarbeten och anläggningsservice. Enheten är kompakt, slittålig och konstruerad för regelbundna transporter. Den är enkel och säker att använda, även för personal med mindre erfarenhet. GEMÜs MSR-funktionsbox är utrustad med programmerbar Siemens-styrning (PLC) och har en industritålig pekskärm. Det grafiska användargränssnittet är lättöverskådligt och intuitivt. På startsidan kan åtta olika språk väljas för enkel implementering i olika länder (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). I funktionsboxen finns en integrerad minikompressor och tryckackumulator för fristående tryckluftstillförsel till anslutna enheter med mindre/medelstora dimensioner. Boxen har särskilt utformats för att inte överbelasta användargränssnittet med onödig information. Det ger en överskådlig användarupplevelse med lättnavigerade menyer. Funktionsboxen levereras med erforderliga serieanpassade kablar för användning tillsammans med GEMÜs produkter. För användning med enheter från andra tillverkare kan specialkablar beställas som tillval. MSR-boxen arbetar med en driftspänning på 100 V/AC till 240 V/AC och kan därmed användas i alla vanliga elnät världen över. Till höljet och för transporter har det stabila TANOS-boxsystemet av ABS använts. Boxarna kan staplas och låsas i varandra.