På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ utses för tredje gången i rad till ”Världsledande 2018”

GEMÜ utses för tredje gången i rad till ”Världsledande 2018”

Ventilspecialisten från Ingelfingen utsågs ännu en gång till ”Weltmarktführer 2018” (Världsledande 2018) i det tyska Weltmarktführerindex som tas fram av Sankt Gallens universitet och Akademie Deutscher Weltmarktführer.

För tredje gången i rad förser tidskriften WirtschaftsWoche familjeföretaget GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG med WirtschaftsWoches kvalitetsstämpel ”Världsledande 2018 – Champions”. Således erkänner WirtschaftsWoche GEMÜs inträde i Weltmarktführerindex i segmentet ”Armaturer och automatiseringskomponenter: ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer”. 

Weltmarktführerindex tas fram under ledning av Prof. Dr. Christoph Müller från entreprenörskolan HBM vid Sankt Gallens universitet, i samarbete med Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM). För att fastställa de faktiska världsledande företagen har objektiva urvalskriterier och transparenta urvalsprocesser tagits fram, den insamlade informationen har analyserats vetenskapligt och resultaten har publicerats i kompakt format.

Utmärkelsen ”Weltmarktführer Champions” (Världsledande champions) ges till företag som finns representerade med egna produktionsanläggningar och/eller distributionsbolag på minst tre kontinenter, har en årsomsättning på minst 50 miljoner euro, innehar första eller andra plats inom det relevanta marknadssegmentet och som kan uppvisa en exportandel respektive utlandsandel på minst 50 % av sin omsättning. Ytterligare ett viktigt kriterium för att belönas med utmärkelsen ”Världsledande champions” är att företaget har sitt huvudkontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Lichtenstein eller Luxemburg. 

Som ett ägarlett familjeföretag med huvudsäte i Ingelfingen-Criesbach (Baden-Württemberg), 27 dotterbolag samt sex produktionsanläggningar i Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA uppfyller GEMÜ kraven med god marginal. Förutom dessa kriterier är det främst användningen modern teknik och den ledande marknadsställningen på området ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer som har varit avgörande när WirtschaftsWoche belönade GEMÜ med utmärkelsen och kvalitetsstämpeln ”Weltmarktführer 2018 – Champions”.

 ”Vi är stolta över att för tredje året i rad ha blivit utsedda till det världsledande företaget i det aktuella indexet. Utmärkelsen från WirtschaftsWoche är en bekräftelse, och visar att det lönar sig att lägga fokus på kundernas krav, produktkvalitet och att ständigt vidareutveckla vårt produktutbud”, säger Gert Müller, VD för GEMÜ. ”Med vetenskapliga metoder som utgångspunkt”, fortsätter Gert Müller, ”är utmärkelsen en bekräftelse på GEMÜs globala framgång och ledande marknadsställning på teknikområdet.”