Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ utses för tredje gången i rad till ”Världsledande 2018”

GEMÜ utses för tredje gången i rad till ”Världsledande 2018”

Ventilspecialisten från Ingelfingen utsågs ännu en gång till ”Weltmarktführer 2018” (Världsledande 2018) i det tyska Weltmarktführerindex som tas fram av Sankt Gallens universitet och Akademie Deutscher Weltmarktführer.

För tredje gången i rad förser tidskriften WirtschaftsWoche familjeföretaget GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG med WirtschaftsWoches kvalitetsstämpel ”Världsledande 2018 – Champions”. Således erkänner WirtschaftsWoche GEMÜs inträde i Weltmarktführerindex i segmentet ”Armaturer och automatiseringskomponenter: ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer”. 

Weltmarktführerindex tas fram under ledning av Prof. Dr. Christoph Müller från entreprenörskolan HBM vid Sankt Gallens universitet, i samarbete med Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM). För att fastställa de faktiska världsledande företagen har objektiva urvalskriterier och transparenta urvalsprocesser tagits fram, den insamlade informationen har analyserats vetenskapligt och resultaten har publicerats i kompakt format.

Utmärkelsen ”Weltmarktführer Champions” (Världsledande champions) ges till företag som finns representerade med egna produktionsanläggningar och/eller distributionsbolag på minst tre kontinenter, har en årsomsättning på minst 50 miljoner euro, innehar första eller andra plats inom det relevanta marknadssegmentet och som kan uppvisa en exportandel respektive utlandsandel på minst 50 % av sin omsättning. Ytterligare ett viktigt kriterium för att belönas med utmärkelsen ”Världsledande champions” är att företaget har sitt huvudkontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Lichtenstein eller Luxemburg. 

Som ett ägarlett familjeföretag med huvudsäte i Ingelfingen-Criesbach (Baden-Württemberg), 27 dotterbolag samt sex produktionsanläggningar i Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA uppfyller GEMÜ kraven med god marginal. Förutom dessa kriterier är det främst användningen modern teknik och den ledande marknadsställningen på området ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer som har varit avgörande när WirtschaftsWoche belönade GEMÜ med utmärkelsen och kvalitetsstämpeln ”Weltmarktführer 2018 – Champions”.

 ”Vi är stolta över att för tredje året i rad ha blivit utsedda till det världsledande företaget i det aktuella indexet. Utmärkelsen från WirtschaftsWoche är en bekräftelse, och visar att det lönar sig att lägga fokus på kundernas krav, produktkvalitet och att ständigt vidareutveckla vårt produktutbud”, säger Gert Müller, VD för GEMÜ. ”Med vetenskapliga metoder som utgångspunkt”, fortsätter Gert Müller, ”är utmärkelsen en bekräftelse på GEMÜs globala framgång och ledande marknadsställning på teknikområdet.”