Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ utvecklar en ny elmotordriven reglerventil

GEMÜ utvecklar en ny elmotordriven reglerventil

Elmotordriven membransätesventil GEMÜ C53 iComLine för högrena processer

Halvledarindustrin ställer höga krav på ventil-, mät- och reglertekniken. I allt större uträckning räcker pneumatiskt styrda ventiler inte längre till för att uppfylla reglerkraven från ledande tillverkare av processutrustning. Därför har ventilspecialisten GEMÜ utvecklat den elmotordrivna reglerventilen GEMÜ C53 iComLine.

2/2-vägs membransätesventilen GEMÜ C53 iComLine har utvecklats för exakta standardapplikationer med höga krav inom tillverkningen av halvledare. Ventilens tätningsprincip baseras på den beprövade GEMÜ PD-tekniken, som skiljer manöverdon och medium med hjälp av en konformad reglerkägla av tålig PTFE. Eftersom det går att anpassa formen på reglerkäglan, manöverdonet och anslutningsdimensionerna efter kundens önskemål uppfyller GEMÜ C53 iComLine nästintill alla regler- och flödeskrav för den högtekologiska halvledarindustrin. Genom kombinationen av den precisa stegmotorn och högrena ventilhusmaterial passar ventilen framförallt för litografi-, CMP-, och frätningsprocesser, samt användningar inom analys för tillverkning av halvledare.

Membransätesventilen GEMÜ C53 iComLine kan användas till mer än bara en enkel genomströmningsventil. Det går även att integrera den i ett GEMÜ PC50 iComLine M-block för att bygga komplexa flödesscheman på små ytor. Vid bearbetning av kiselplattor kan en flervägsventilblock t.ex. användas för temperaturreglering av avjoniserat vatten i FOUP-Cleaner. Dessutom kan backventiler och givare integreras i GEMÜ PC50 iComLine M-block.

RGB
.jpg
53 K
sv
.docx
31 K