Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Direktstyrd processmagnetventil med ett innovativt bälgsystem

Direktstyrd processmagnetventil med ett innovativt bälgsystem

Tryckavlastad processmagnetventil GEMÜ M75

Nya magnetventilen GEMÜ M75 kompenserar tryckkrafter genom dubbelbälgsprincipen

Ventilspecialisten GEMÜ lanserar nu den nya processmagnetventilen GEMÜ M75 med tryckavlastning. Tryckkrafterna kompenseras genom en innovativ lösning med dubbelbälg. Det innebär att den nya ventilen med mycket kompakt magnetdrivning i tillgängliga diametrar kan användas för processer med ett arbetstryck på upp till 6 bar.

Magnetventiler har korta ställtider och passar därför extra bra för doseringsmomenten i olika blandningsapplikationer. Oavsett om det är frågan om kemisk industri, vattenrening, tvätt- eller rengöringsanläggningar eller galvanisering – magnetventilerna kräver inte mycket underhåll och i små dimensioner utgör de ett prisvärt alternativ till trycklufts- eller eldrivna ventiler.

Den nya direktstyrda, tryckavlastade 2/2-vägsprocessmagnetventilen GEMÜ M75 har en plastmantlad drivmagnet som finns att få med flera olika anslutningsspänningar. Ventilen är resursbesparande eftersom den kräver lägre hållström. Dynamiska och statiska tryckkrafter kompenseras med dubbla bälgar. Tack vare ett brett utbud av ventilhusmaterial av hög kvalitet (i PP, PVC och PVDF) och hermetisk åtskiljning mellan medium och manöverdon med O-ringar i olika utföranden säkerställer den nya processmagnetventilen en tillförlitlig process – även i aggressiva medier. Ventilen kan användas för såväl gasformiga som flytande medier och är dessutom vakuumsäker. Den kompakta magnetventilen finns i diametrarna DN 8 till 15 (kan utökas med adapter till DN 20) för öppen/stängd-applikationer.

idk
.jpg
462 K
sv
.docx
54 K