Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ presenterar den nya generationen mjuktätande, centriska vridspjällsventiler

GEMÜ presenterar den nya generationen mjuktätande, centriska vridspjällsventiler

Ventilspecialisten GEMÜ har vidareutvecklat sina beprövade vridspjällsventiler och erbjuder dem nu som GEMÜ R480 Victoria i wafer-utförande.
Ett specialteam från avdelningarna konstruktion, produkthantering, kvalitetshantering och produktion har under vidareutvecklingen av modellserien GEMÜ R480 Victoria förbättrat en mängd tekniska specifikationer och samtidigt breddat GEMÜs produktionskompetens ytterligare. Tack vare investeringar i bearbetnings- och beläggningskompetensen inhouse har GEMÜ nu ännu bättre kontroll över kvalitetsavgörande produktionsprocesser.
Egen mekanisk bearbetning för snäva form- och positionstoleranser
I den högautomatiska ventilproduktionen hos GEMÜ Valves China fräses ventilhusen i en operation. På så sätt uppnås exakta form- och positionstoleranser. Dessutom får man bättre kontroll över vridspjällsventilernas kvalitet eftersom bearbetningen sker inom det egna företaget. Ytterligare en fördel med egen tillverkning är att leveranstiderna blir flexiblare och man därmed kan styra tillgången på ett bättre sätt.
Slank spjällskivsdesign för ett bättre Kv-värde
Tack vare den flödesoptimerade och slanka spjällskivskonstruktionen uppnår den omarbetade vridspjällsventilen GEMÜ R480 Victoria högre flödesfaktorer. Det reducerar tryckfallet och gör vridspjällsventilen mer energieffektiv. Ett jämnt yttryck på axellagren drar ner driftkostnaderna för vridspjällsventilen avsevärt, eftersom det inte krävs ett lika högt vridmoment vid manövreringen. Dessutom reduceras vridmomentet tack vare PTFE-belagda stålhylsor vid axlarna, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna.
Kvalitetsbeläggning för robusta ventiler
En beläggning av hög kvalitet börjar inte med valet av, eller appliceringen av beläggning. Förbehandling, såsom sandblästring, uppvärmning och robotteknik, är också avgörande kriterier i den kompletta beläggningsprocessen. Under virvelsintringsprocessen sänks ventilhuset ner i en bassäng med epoxipulver. Pulvret smälter på det upphettade ventilhuset och bildar en robust och tålig yta.
Med en skikttjocklek på minst 250 µm garanteras ett konstant korrosionsskydd enligt ISO 12944-6 C5M – även runt packningarna. Beläggningen fäster betydligt bättre på metallen vid virvelsintring jämfört med om man använder sig av statisk pulverbeläggning.

Tillförlitlig och smart – GEMÜs vridspjällsventil är redo för Industri 4.0
Ytterligare en egenskap hos modellserien GEMÜ R480 Victoria är den tekniska optimeringen av packningen för ökad täthet. Genom att lägga till material vid säten och axlar, samt ett spår i flödesriktningen för formanpassad fixering, sitter vridspjällsventilen både bättre och tätare. En fixeringspunkt för packningen på ventilhuset gör det möjligt att lättare byta packning och läsa av packningsmaterialet även i monterat tillstånd.
Dessutom möjliggör spåret i packningen enkelt och smidigt byte vid underhåll eller efterföljande ventilbyte. Modellserien GEMÜ R480 Victoria kan ersätta modellserien GEMÜ 480 Victoria rakt av, tack vare att manöverdonets fläns och inbyggnadslängden är exakt densamma.
Sammanfattningsvis övertygar de nya vridspjällsventilerna från GEMÜ med servicevänliga och utbytbara komponenter, men framförallt med ökad säkerhet och effektivitet. GEMÜ går dock ett steg längre med integreringen av en RFID-tagg och är redo för Industri 4.0.
Med CONEXO erbjuder GEMÜ en RFID-systemarkitektur för unik identifiering av slitdelar, liksom papperslöst underhåll och papperslös processdokumentation. Därtill guidar CONEXO-appen montörer och underhållstekniker genom fritt definierbara arbetsflöden för underhåll steg för steg.
Den nya modellserien GEMÜ R480 Victoria finns i flera nominella diametrar från DN 50 till DN 300 och kan redan nu beställas från GEMÜ i den omarbetade versionen. Den nya modellserien finns i följande utföranden:

  • GEMÜ R480 Victoria med fri axelände
  • GEMÜ R487 Victoria med manöverspak
  • GEMÜ R481 Victoria med pneumatiskt manöverdon
  • GEMÜ R488 Victoria med elmotordrivet manöverdon
Victoria
.jpg
859 K
sv
.docx
145 K