Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ-ventiler används i kampen mot COVID-19

GEMÜ-ventiler används i kampen mot COVID-19

GEMÜ tillhandahåller en pragmatisk lösning vid utvecklingen av ett nytt system som fördubblar den nuvarande respiratorkapaciteten, så att två patienter kan vara anslutna till en och samma respirator samtidigt.

Institute for Manufacturing of Cambridge (IfM), en del av institutionen för ingenjörsvetenskap vid Cambridges universitet, samarbetar med NHS Papworth Hospital i Cambridge för att ta fram en metod som fördelar luftflödet i en respirator på ett sådant sätt att två COVID-19-patienter kan vara uppkopplade till en och samma respirator samtidigt. Med en sådan apparat skulle kapaciteten för säker andningshjälp kunna fördubblas på kort sikt.

Ett av kraven från sjukvården var att luftflödet skulle kunna mätas och regleras individuellt för respektive patient. På så sätt kan man säkerställa att en försämrad eller förbättrad andningskapacitet hos den ena patienten inte påverkar lufttillförseln till eller övervakningen av den andra patienten.

Därtill tog IfM fram en avläsningsmätare som gör det möjligt att mäta respektive patients tidalvolymer i realtid samt övervaka det totala trycket och luftflödet i apparaten. För att kunna finjustera luftflödet individuellt för respektive patient krävs ventiler som kan garantera exakt dosering av syrehalten i luften och som dessutom är lätta att få tag i.

För att lösa dessa två utmaningar har forskarna samarbetat med specialisterna hos ventiltillverkaren GEMÜ. De har beräknat de optimala flödeshastigheterna för syrgasblandningen och rekommenderar att man använder ventilen GEMÜ C67 med en nominell diameter på DN8 eftersom dessa ventiler, tack vare sitt låga flödesmotstånd, tillåter ett högt luftflöde samtidigt som de enkelt kan regleras manuellt. Faktiskt är även designen på GEMÜs ventiler avgörande, då deras handrattar är de enda delarna av den nyutvecklade apparaten som sitter utanför höljet, så att läkarna kan ställa in luftflödet individuellt för respektive patient.

Hittills har testerna med dessa splittar på konstgjorda lungor varit framgångsrika. Så pass framgångsrika att de första specifikationerna för apparaten, som har tagits fram som en mobil enhet, finns tillgängliga gratis på IfM:s webbplats. Webbplatsen uppdateras med fullständig design-och testinformation så fort apparaten har godkänts för bruk. Därmed kan respiratorer världen över utrustas med splittern och vid behov, framförallt i länder där man av olika anledningar inte har tillräckligt många respiratorer, fördubbla respiratorkapaciteten på kort sikt.

”Vi är väldigt stolta över att få vara en del av detta projekt. Apparaten som tagits fram av Institute for Manufacturing of Cambridge kommer framförallt att rädda liv i de länder där man inte har möjlighet att skaffa fram tillräckligt många respiratorer”, kommenterar Gert Müller, vd och delägare i GEMÜ, företagets samarbete med IfM.

Bakgrundsinformation

GEMÜ-koncernen utvecklar och tillverkar ventil-, mät- och reglersystem för vätskor, ånga och gas. Företaget är världsledande när det gäller lösningar för sterila processer. Det globalt inriktade oberoende familjeföretaget grundades 1964 och leds sedan 2011 av familjens andra generation med Gert Müller i rollen som vd och delägare tillsammans med kusinen Stephan Müller. Företagsgruppen uppnådde under 2019 en omsättning på över 330 miljoner Euro och har idag över 1 900 medarbetare över hela världen, varav fler än 1 100 i Tyskland. Produktionen sker på sex olika platser: i Tyskland, Schweiz och Frankrike, samt i Kina, Brasilien och USA. Den världsomspännande distributionen sker via 27 dotterbolag och koordineras från Tyskland. GEMÜ är aktivt i fler än 50 länder och på alla kontinenter via ett stabilt nätverk av återförsäljare.
Mer information finns på adressen www.gemu-group.com.