Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Utbildningsutbud för ventil-, mät- och reglerteknik utökas ytterligare och kompletteras med onlineutbildningar

[Translate to sv_SE:] Schulungsangebot für Ventil-, Mess- und Regeltechnik weiter ausgebaut und um Onlinevarianten ergänzt

Den tyska ventiltillverkaren GEMÜ har utökat sitt breda utbildningsutbud för att omfatta aktuella tekniska teman och nya utbildningsmetoder.

GEMÜ har utökat sitt utbildningsutbud med teman som explosionsskydd/ATEX och ytteknik, samt ytterligare branschrelaterade applikationsteman. Tekniska grundutbildningar inom materialteknik, rörledningsanslutning, mät- och reglerutrustning samt ventilfunktionsprinciper och deras processbaserade val kommer att fortsätta att erbjudas oförändrat.
I alla utbildningar har fokus på applikationsorienterade lösningar och praktisk tillämpning fördjupats. Utbildningskonceptet med lärosteg i tre led ger alla deltagare behovsbaserad kunskap på olika nivåer. Den första kunskapsnivån, den allmänna, vänder sig till karriärväxlare samt medarbetare hos systemplanerare, -byggare och -ansvariga och erbjuder en

rundläggande kunskapsnivå. Konceptet är utformat så att utbildningen även ger icke-tekniker en grund för ytterligare fackkunskap. Den andra kunskapsnivån, för specialister, lägger fokus på produkt- och funktionskunskap för processventiler samt mät- och reglerutrustning. Seminarier och praktiska övningar på funktionsmodeller bidrar till att öka förståelsen, framförallt inom området för reglerteknik och förmedlar en användningsrutin som skapar säkerhet. Den tredje kunskapsnivån, för experter, vänder sig till en målgrupp som behöver omfattande detaljkunskap. En av fokuspunkterna i utbildningen ligger på snabb och målinriktad felanalys och reparation i anläggningarna. De som har genomgått utbildningen på expertnivån kan dessutom agera som rådgivare åt sina kollegor i det dagliga arbetet.

Även i tider av Covid-19 kvarstår de tekniska kraven på medarbetarna på olika företag, och därmed deras utbildningsbehov, nästintill oförändrade. Därför har GEMÜ med kort varsel ställ om de flesta av sina evenemang, så att de kan genomföras online. Konceptet har fungerat utmärkt både i Tyskland och globalt, så att många av utbildningarna nu äger rum online som standard och har blivit en fast beståndsdel i utbildningsutbudet. Framförallt för de teman som inte kräver deltagarnas fysiska närvaro är onlineutbildningar ett värdefullt komplement. De är inte bara tidseffektiva och billigare då rese- och övernattningskostnader kan sparas in, utan GEMÜ har utformat och anpassat onlineutbildningarna med hänsyn till att deltagarna har kortare koncentration och uppfattningsförmåga med den utbildningsformen. Onlineutbild ingarna har därför reducerats till det nödvändigaste innehållet och tidsåtgången har begränsats till högst 4–5 timmar.

Teman som förebyggande underhåll och reparation har visat sig vara särskilt värdefulla för driftansvariga, anläggningsbyggare och underhållsföretag. Praktiska utbildningar som är produkt- och användarspecifika, samt kvalifikationskurser för montörer och deras tekniska kontaktpersoner är därför bland de mest efterfrågade utbildningarna hos GEMÜ världen över.

Evenemangen på tyska och engelska äger rum vid fasta tidpunkter i utbildningscentret på huvudkontoret i tyska Ingelfingen-Criesbach. Det går även att genomföra enskilda evenemang på plats hos kund efter överenskommelse. Vid onlineutbildningar där deltagarna befinner sig i en annan tidszon anpassar GEMÜ utbildningen efter den lokala tiden. Det garanterar att deltagarna får bästa möjliga utbildning och vidareutbildning på arbetstid.
Mer information om GEMÜ och utbildningsutbudet finns på https://www.gemu-group.com/de_DE/termine/?ref=42

e-post: training(at)gemue.de


 

idk
.jpg
2,14 M
sv
.docx
14,69 K