Effektivt underhåll av membranventil för engångsbruk

Effektivt underhåll av membranventil för engångsbruk

Pneumatiskt utförande GEMÜ SU40 SUMONDO och elektromotorisk variant GEMÜ SU60 SUMONDO

Ventilexperten GEMÜ har vidareutvecklat världens första membranventil för engångsbruk, GEMÜ SUMONDO. Den möjliggör nu ännu snabbare och effektivare underhåll av system för engångsbruk.

Tack vare det nyutvecklade anslutningskonceptet för ventilställdon och ventilhus räcker det att ventilställdonet ställs till öppet läge för en säker ventilfunktion. Därefter måste bara den medieledande enheten som består av ett ventilhus och fastsvetsade membran anslutas till ventilställdonet med en klämring. Ventilen är nu redo att användas och kan manövreras.

Om den medieförande enheten behöver bytas räcker det att öppna ventilen, lossa klämringen och ställa ventilställdonet i stängt läge. Därefter går det lätt att lossa komponenterna från varandra.

Den medieförande enheten förändras inte genom det nya anslutningskonceptet. Lagerförda komponenter kan därför användas utan begränsningar.

Det nya anslutningskonceptet finns från och med nu som pneumatiskt utförande GEMÜ SU40 SUMONDO eller som elektromotorisk variant GEMÜ SU60 SUMONDO.

 

05-21
.jpg
606 K
sv
.docx
373 K