Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Beröringsfri och exakt mätning av volymflödet i anläggningar och rörledningar

Beröringsfri och exakt mätning av volymflödet i anläggningar och rörledningar

GEMÜ, som tillverkar ventilations-, mät- och reglersystem, lanserar den nya ultraljudsflödesmätaren GEMÜ 3040. Mätaren kan beröringsfritt mäta ledande och icke-ledande volymflöden i vätskor.

Ultraljudsflödesmätaren GEMÜ 3040 kännetecknas av en hög nominell diameterkapacitet (DN 10 till 50), inga rörliga delar i det medieberörda området, samt förbättrad mätnoggrannhet och reproducerbarhet av mätresultaten. Både ledande och icke-ledande medier kan mätas i ett tryckintervall från 0 till 16 bar med en mätnoggrannhet på 2 % från det aktuella mätvärdet. Flödesmätaren kan användas i ett temperaturområde mellan -10 och 80 °C.

Tack vare plasthusen av hög kvalitet kan flödesmätaren användas för aggressiva medier som t.ex. syra och lut. Kylsystem, kemiska processer och vattenförsörjning är bara ett par exempel på de många olika användningsområden som GEMÜ 3040 passar för.

Genom den upplysta skärmen som är standard för mätaren kan programmeringen genomföras på plats. Dessutom kan alla viktiga driftparametrar avläsas direkt på flödesmätaren och mätinstrumentet har i standardutförandet en integrerad övervakning av tomma rör, samt en volymmätare. För att anpassa mätaren på bästa sätt för alla olika användningsområden finns även konventionella elektriska och mekaniska anslutningar tillgängliga.

Eftersom sensorsystem inom ramen för processautomatisering eller -övervakning många gånger även används i regelkretsar kan mätinstrumentet GEMÜ 3040 kombineras med en GEMÜ-ventil och en läges- eller processregulator från GEMÜ för att skapa ett komplett tryckregleringssystem.

I samband med lanseringen av ultraljudsflödesmätaren utökar GEMÜ sitt sortiment av mätteknik ytterligare. För högrena användningar finns ultraljudsflödesmätaren GEMÜ C38 SonicLine.

idk
.jpg
599 K
sv
.docx
49 K