Modulär M-Block-membranventil med flexibelt anslutningssystem

Modulär M-Block-membranventil med flexibelt anslutningssystem

Modulär M-Block-membranventil med flexibelt anslutningssystem

Den nya flervägsventilblockslösningen GEMÜ P600S gör det möjligt att kombinera enskilda standardiserade komponenter på ett flexibelt sätt. Därmed ger det nya modulära systemet fördelar vid inköp och lagerföring samtidigt som det hjälper till att förverkliga individuellt anpassade kopplingar och flödesvägar.

I många områden används idag inte bara flervägsventilblock utan även modulära och delvis standardiserade blocksystem av plast eller rostfritt stål. Tack vare modulernas systematiska uppbyggnad kan avancerade ventilgrupper kombineras med hjälp av ett fåtal basventilhus. Genom att kombinera basventilhusen på olika sätt kan avancerade kopplingar och flödesvägar skapas.
Den nya innovativa M-Blocklösningen GEMÜ P600S tar ett steg längre och gör det möjligt att anpassa anslutningarna i efterhand via ett flexibelt anslutningssystem, så att olika varianter kan integreras individuellt i respektive process.
De modulära basventilhusen och anslutningarna kan lagerföras som enskilda komponenter och kombineras efter behov. Därmed erbjuder GEMÜ anläggningskonstruktörer och driftansvariga möjligheten att när som helst anpassa eller utöka sina processanläggningar flexibelt på plats.
GEMÜ P600S finns i olika plastmaterial och i rostfritt stål.

GEMÜ P600S av plast för kemiskt aggressiva medier
Med plastserien av den nya GEMÜ P600S erbjuder GEMÜ en multifunktionell lösning för blandning, delning, tömning och tillförsel av kemiskt aggressiva medier. Den modulära M-Block-membranventilen finns i materialen PP-H och polyvinylklorid samt med de nominella diametrarna DN 8 till DN 25. Med det flexibla anslutningssystemet kan stutsar, gängmuffar och unionkopplingar enkelt anslutas till basventilhuset baserat på individuella behov.

GEMÜ P600S av rostfritt stål för aseptiska användningar
Med nya GEMÜ P600S av rostfritt stål erbjuder GEMÜ en multifunktionell lösning för blandning, delning, tömning och tillförsel av krävande medier inom läkemedelstillverkning, bioteknik och livsmedelsindustrin. Den modulära M-Block-membranventilen finns i olika material av rostfritt stål, samt med nominella diametrar mellan DN 20 och DN 25. Ytterligare varianter finns på begäran. Med det flexibla anslutningssystemet kan stutsar, flänsar och klämmor enkelt anslutas till basventilhuset utifrån individuella behov. Gränssnitten på de enskilda komponenterna har konstruerats utifrån en standardiserad aseptisk anslutning.

 

idk
.jpg
306 K
sv
.docx
106 K