Ny lägesregulator för automatisering av moderna anläggningar

Ny lägesregulator för automatisering av moderna anläggningar

Ny lägesregulator för automatisering av moderna anläggningar

Med manövrering via en smart app, smidigt idrifttagande och en mängd anpassningsbara konfigurationsmöjligheter hjälper denna nya produkt GEMÜ:s användare att optimera reglerprocesser i automatiserade anläggningar. Den nya elektropneumatiska lägesregulatorn GEMÜ 1441 cPos-X lämpar sig för en rad olika reglerapplikationer med vitt skilda uppgifter.

Med GEMÜ 1441 cPos-X utökar GEMÜ för första gången sitt sortiment av läges- och processregulatorer med en regulator med tvåledarteknik. Detta ger avgörande fördelar, framförallt vad gäller enklare kabeldragning. Fältenheten försörjs över signalkällan och behöver därmed ingen ytterligare spänningsförsörjning. GEMÜ 1441 cPos-X har en passiv, analog feedbacksignal på 4–20 mA samt digitala in- och utsignaler.

Lägesregulatorn GEMÜ 1441 cPos-X är avsedd för både enkelverkande och dubbelverkande pneumatiska processventiler med linjära ställdon och vriddon. Den integrerade linjära lägesgivaren är 75 mm lång. Den går även att få i utförande för montering på utsidan. Elanslutningen kan upprättas via en M12-kontakt eller kabelgenomföring med integrerad kopplingsplint.

Den nya lägesregulatorn styrs via en speciellt framtagen app. Den kopplas till enheten via Bluetooth Low Energy. Efter drifttagande med SpeedAP-funktionen kan regulatorns grundkonfiguration smidigt anpassas specifikt efter regleruppgiften i appen. Du kan också visa enhetens status och felmeddelanden i klartext, något som underlättar felsökningen betydligt. Den viktigaste driftinformationen visas på en statusdisplay på lägesregulatorn. Appen är gratis och finns för både iOS och Android.

Den integrerade ställdonsmodulen för dosering av styrluft gör det möjligt att exakt positionera ventilen i önskat läge. Samtidigt är styrluftsförbrukningen i reglerat tillstånd nästan noll. Därmed uppfyller lägesregulatorn GEMÜ 1441 cPos-X såväl miljökrav som reglertekniska krav.

en
.jpg
314 K
sv
.docx
83 K