Nya GEMÜ-appen

Nya GEMÜ-appen

Nya GEMÜ-appen erbjuder omfattande digitala tjänster

Den nya GEMÜ-appen för smarttelefoner och surfplattor kan användas för unik identifiering av produkter, intuitiv manövrering av enheter och bekväm hämtning av produktinformation. Dessutom finns hela GEMÜ-produktportföljen nu även i fickan. GEMÜ-appen har en mängd olika funktioner som underlättar det dagliga arbetet med ventil-, mät- och reglersystem från GEMÜ.

Enkel produktinitialisering och konfiguration
Nu kan nya elektriska GEMÜ-produkter initialiseras, konfigureras, parameterinställas och lokaliseras med GEMÜ-appen via en Bluetooth-anslutning. I en detaljerad framställning visar GEMÜ-appen både processvärden och statusinformation samt assisterar vid inställning av parametrar och utvärdering av fel. Vid utvecklingen av appen ägnades särskild uppmärksamhet på användarvänligheten för att möjliggöra en intuitiv manövrering av GEMÜ-produkterna. Som första produkt kan den nya lägesregulatorn GEMÜ 1441 cPos-X manövreras med GEMÜ-appen.

Unik produktidentifiering och åtkomst till produktinformation
GEMÜ-produkter som har en digital typskylt (QR-kod) eller en RFID-tagg kan identifieras unikt med appen. På så sätt har användaren tillgång till rätt produktinformation och dokument direkt på fältet. Dessutom kan orderspecifik information som produktintyg och certifikat hämtas. GEMÜ tillhandahåller både uppdaterad dokumentation och dokumentation från produktens leveransdatum. På sätt framgår ändringar och tillägg tydligt.

Mobil åtkomst till produktinformation
Den nya GEMÜ-appen möjliggör även bekväm åtkomst till allmän GEMÜ-produktinformation och dokument – alltid tillhands. Användaren får snabb tillgång till datablad, användarhandböcker, produktblad och mer information som underlättar vid val av produkter. Särskilt praktisk är funktionen med offline-åtkomst till dokument som kan utnyttjas i anläggningar som saknar internetuppkoppling.

Dessutom ger GEMÜ-appen användaren snabb och enkel kontaktmöjlighet. En särskild finess finns för ACHEMA 2022: De som använder appen kan beställa en kostnadsfri dagsbiljett där.

För närvarande utvecklas ytterligare funktioner som hjälper driftansvariga och anläggningsbyggare med digitaliseringen av processindustrin.

GEMÜ-appen finns på tyska, engelska, franska och kan användas med både Android- och iOS-operativsystem. GEMÜ-appen kan laddas ner från Google PlayStore och AppStore. Mer information om GEMÜ-appen finns på www.gemu-group.com/app

Download

idk
.jpg
7,56 M
sv
.docx
49 K