Ny lösning för anslutning av flervägsventilblock

Ny lösning för anslutning av flervägsventilblock

Ny lösning för anslutning av flervägsventilblock

Ventilspecialisten GEMÜ i Ingelfingen lanserar två nya lösningar för anslutning av flervägsventilblock för engångsbruk.

Den ena lösningen gör det möjligt att styra låsningen av ett ventilblock pneumatiskt via låscylindrar, med hjälp av ett nedsänkt ventilblock i anläggningsytan. Den andra lösningen iordningställer ventilblocket på anläggningsytan, där anslutningen av ventilhuset till manöverdonet görs manuellt via en avtagbar handspak. Den senare varianten ger en större flexibilitet i anordningen av muffar. Kopplingen mellan manöverdonen och de svetsade membranen på ventilblocket genomförs tillförlitligt inom några sekunder med samma klämprincip som används av GEMÜ SU40 SUMONDO. Själva blocken framställs med spånavskiljande bearbetning och kan därför utformas individuellt.

Användning av engångsbruksteknik ger flera fördelar: Kostnadsbesparingar inom den konventionella rengöringscykeln inklusive kostnader för energiförbrukning, rengöringsmedel, avfallshantering och diverse kringutrustning, samtidigt som användningen ökar skyddet mot korskontaminering mellan olika produktioner. Dessutom minimeras ställtider i fabrikerna, då engångsbruksteknikens flexibilitet och effektivitet gör den medicinska och farmaceutiska tekniken avsevärt mycket bättre jämfört med konventionella lösningar. Användning av engångsbruksteknik minskar även den negativa påverkan på miljön genom att eliminera energikrävande rengöringscykler.