Tillförlitliga svängarmaturer för gastillämpningar

Tillförlitliga svängarmaturer för gastillämpningar

Tillförlitliga svängarmaturer för gastillämpningar

GEMÜs vridspjällsventiler i modellserien GEMÜ R480 Victoria och kulventilen GEMÜ B20 har fått gasgodkännande från DVGW.

GEMÜ R480 Victoria och GEMÜ B20 lämpar sig för användning med olika gaser, t.ex. naturgas och biogas (huvudsakligen metan), propan och butanhaltiga flytande gaser. De är godkända för gasgenerering, gasbehandling och gasinmatning. Detta inkluderar användning av gasformiga bränslen från den andra och tredje gasfamiljen i gasbrännare och gasapparater. Användning av vätgas ingår också. Genom DVGW-regelverket bekräftas dessa ventilers förmåga att fungera tillförlitligt och exakt i olika gasmiljöer.

Vridspjällsventilerna finns i nominella diametrar från DN 25 till DN 600 och kan nu beställas med ”G”-märkning för gas som en specialfunktion. Kulventilen GEMÜ B20 finns också med specialfunktionen ”G” i nominella diametrar från DN 8 till DN 65 för användning med brandfarliga gaser. En gul handspak finns som tillval för bättre visuell identifiering. En typkontroll har utförts på båda svängarmaturerna enligt DIN EN 13774.

Vridspjällsventilen GEMÜ R480 Victoria är certifierad och registrerad under registreringsnummer DG-313CQ0540 och kulventilen GEMÜ B20 under registreringsnummer 22-00143-AB01-130.

Download

Pressmeddelande

docx217 KB

Bild

jpg327 KB