På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Produktcertifikat

  • FDA/EG-förordning 1935
  • ATEX
  • Provningscertifikat enligt DIN EN 10204

FDA/EG-förordning 1935

Utskrift av FDA-godkännanden och försäkran om överensstämmelse med förordning (EG) nr 1935 utlöses automatiskt vid beställning av produkter som har dessa intyg och levereras tillsammans med produkten. I vår Customer Portal hittar du även elektroniska versioner av alla intyg/dokument.

ATEX

Flera av våra produkter kan även beställas i ATEX-utförande. För att uppfylla kraven på överensstämmelse genomförs en faro- eller riskanalys med efterföljande utvärdering för samtliga komponenter i produkterna. Produkterna märks sedan i enlighet med utvärderingen och levereras tillsammans med försäkran om överensstämmelse.

Provningscertifikat enligt DIN EN 10204

På begäran från kund kan provningscertifikat i enlighet med DIN EN 10204 (intyg om överensstämmelse 2.1, 2.2, 3.1 eller 3.2, materialintyg eller provningsintyg) för material, ytkvalitet, ferrithalt, tryckprovning eller för särskilda (funktions-)mått tas fram och levereras.

Backventiler
Backventiler
Conexo
Conexo
Elektriska gränslägesindikatorer
Elektriska gränslägesindikatorer
Flervägsventilblock
Flervägsventilblock
Kulventiler
Kulventiler
Läges- och processregulatorer
Läges- och processregulatorer
Magnetventiler
Magnetventiler
Manöverdon
Manöverdon
Membran
Membran
Membransätesventiler
Membransätesventiler
Membranventiler
Membranventiler
Pilotventiler
Pilotventiler
Sätesventiler
Sätesventiler
Tillbehör
Tillbehör
Vridspjällsventiler
Vridspjällsventiler