På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Produktcertifikat

På förfrågan från kund tillhandahåller vi testintyg enligt DIN EN 10204 (certifikat 2.1, 2.2, 3.1 eller 3.2), till exempel för materialet, ytjämnhet eller specifika (funktions-)dimensioner.

Backventil
Backventil
Elektriska gränslägesindikatorer
Elektriska gränslägesindikatorer
Flödesmätare
Flödesmätare
Kulventiler
Kulventiler
Läges- och processregulatorer
Läges- och processregulatorer
Magnetventiler
Magnetventiler
Membran
Membran
Membranventiler
Membranventiler
Pilotventiler
Pilotventiler
Sätesventiler
Sätesventiler
Tillbehör
Tillbehör
Vridspjäll
Vridspjäll