På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Digital märkning och papperslös dokumentation

Underhåll av anläggningskomponenter med CONEXO

Oavsett om det gäller regler för god tillverkningssed, optimering av aktuella underhållsintervaller eller nybeställning av slitagedelar – med RFID-tekniken uppstår flera nya möjligheter att förse anläggningskomponenter med digital märkning och att elektroniskt registrera, spara och bearbeta den insamlade informationen.

Högre processäkerhet och anläggningstillgänglighet

Med CONEXO-systemet:

  • Serieordnas alla ventiler och komponenter (hus, manöverdon, membran). Även produkter från tredje part integreras utan problem.
  • Säkras en spårningsgrad på 100 %.
  • Blir underhållsprocesserna lättare att analysera.

Systemets beståndsdelar är ventiler och komponenter som försetts med RFID-chip, RFID-läsare och IT-infrastruktur. Den sistnämnda omfattar CONEXO-appen för mobila enheter och CONEXO-portalen för stationära enheter. Appen används i första hand för avläsning och hämtning av data, medan portalen ger tillgång till den centrala styrningen, utvärderings- och övervakningsalternativ.

Fördelar för sterila och hygieniska processer
mer
Fördelar för industriprocesser
mer