Digital märkning och papperslös dokumentation

Underhåll av anläggningskomponenter med CONEXO

Oavsett om det gäller regler för god tillverkningssed, optimering av aktuella underhållsintervaller eller nybeställning av slitagedelar – med RFID-tekniken uppstår flera nya möjligheter att förse anläggningskomponenter med digital märkning och att elektroniskt registrera, spara och bearbeta den insamlade informationen.

Högre processäkerhet och anläggningstillgänglighet

Med CONEXO-systemet:

  • Serieordnas alla ventiler och komponenter (hus, manöverdon, membran). Även produkter från tredje part integreras utan problem.
  • Säkras en spårningsgrad på 100 %.
  • Blir underhållsprocesserna lättare att analysera.

Systemets beståndsdelar är ventiler och komponenter som försetts med RFID-chip, RFID-läsare och IT-infrastruktur. Den sistnämnda omfattar CONEXO-appen för mobila enheter och CONEXO-portalen för stationära enheter. Appen används i första hand för avläsning och hämtning av data, medan portalen ger tillgång till den centrala styrningen, utvärderings- och övervakningsalternativ.

Fördelar för sterila och hygieniska processer
mer
Fördelar för industriprocesser
mer