På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Strukturerade underhållsarbeten för industriprocesser

Inom flera industriområden har RFID-tekniken redan använts i några år för dokumentations- och underhållsprocesser, framförallt när det gäller underhållsplaner i pappersform eller digitalt med handhållna enheter. Med det nya CONEXO-systemet fortsätter GEMÜ att utveckla dessa processer med nya smarta funktioner.

Stöd för montörer och externa serviceföretag

  • Anläggningsplaner kan tas fram digitalt och offline direkt vid anläggningen
  • GEMÜ-komponenterna har entydig tilldelning och är i förekommande fall kopplade till andra enheter (till exempel i komplettventiler) samt relevant dokumentation
  • Komponenter från tredje part kan också ges entydig märkning, tilldelning och kopplas till relevant dokumentation

Särskilda egenskaper – komponentmärkning

Ingenjörerna och teknikerna på GEMÜ har i CONEXO lagt fokus på att så många komponenter som möjligt ska märkas i sina beståndsdelar för att möjliggöra och underlätta detaljnoggranna kravspecfikationer:

  • För första gången får membran en märkning som inte kan förloras. Detta förhindrar till exempel effektivt att material som ser likadana ut monteras fel vid till exempel användning av glasfiberförstärkning.
  • På membranventiler får dessutom manöverdon och hus var sitt chip. Även dessa är oförlorbara och manipulationssäkra.
  • På andra typer av ventiler och mätinstrument, samt produkter från andra tillverkare, används kvalitetsetiketter av PET med UL-godkännande eller plomberingar och TAG-märken av rostfritt stål. Dessa kan beroende på mått och position även delas upp i ytterligare delkomponenter.


  • Användarhandböcker och relevanta dokument som till exempel överensstämmelseförsäkringar finns kopplade till varje RFID-chip via CONEXO-portalen och kan när som helst hämtas offline eller direkt vid anläggningen via CONEXO-appen.

Anpassade underhållsplaner och optimerade underhållscykler

CONEXO är utformat för att vara ett öppet och flexibelt system. Det gör det möjligt att upprätta en rad olika underhållsplaner. Dessa kan till exempel baseras på VDMA-enhetsblad. Fritext och särskilda rutiner som är bra att komma ihåg kan också läggas till och sparas, till exempel de fem säkerhetsreglerna enligt DIN VDE 0105. Rutiner kan upprättas så att aktiv bekräftelse krävs för vissa arbetssteg. Användare med administratörsrättigheter kan även komplettera och ändra uppgifter om använt material och annan viktig information. Dessutom har användare möjlighet att som fritext lägga till och spara egna kommentarer.

Särskilda egenskaper – systemåtkomst och gränssnittsanslutning

  • Fältdata samlas in via CONEXO för att arkiveras och förvaltas centralt
  • Dessa data består delvis av en underhållsbok samt fotodokumentationen, som till exempel kan användas för att jämföra slitagedelar.
  • Fältdata och sparad information kan importeras och exporteras till alla vanliga ERP-, SCADA- och underhållssystem.


Det förenklar och effektiviserar processer som rör såväl drifthantering som tillståndsbaserat underhåll och reservdelsanskaffning. Det blir dessutom lättare att se vilka faktorer som påverkar reserv- och slitagedelarnas livslängd. I kombination med smart och förebyggande underhållsarbete gör det att stilleståndstiderna kan kortas och lagerhållningen av reservdelar optimeras.

GEMÜ CONEXO – systemdelar

⦁ Ventiler och andra enheter med RFID-chip

⦁ CONEXO Pen för identifiering och avläsning av information på RFID-chip

⦁ CONEXO-appen för mobil användning

⦁ CONEXO-portalen för central styrning och övervakning.

Med en läsplatta får monterings- och underhållspersonal tillgång till fler supportmöjligheter. Datablad och användarhandböcker kan när som helst hämtas och läsas direkt på plats. Dessutom kan till exempel monteringsfilmer för enskilda produkter och information om underhållssteg som membranbyte läggas in och sparas.

Eftermontering och molnlösning

Med CONEXO Retrofit är det möjligt att eftermontera ventiler i befintliga anläggningar. Modulen gör att även produkter från tredje part enkelt integreras i programvaran. De enskilda delarna kan dessutom kompletteras med hjälp av en molnlösning. Med den här typen av anslutning blir den lagrade informationen dessutom tillgänglig från varsomhelst i världen, oavsett nätverk. Paketet ger inte GEMÜ möjlighet att komma åt kundens anläggning eller data – på detta sätt skiljer det sig inte från en lokalt installerad portallösning.