Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Strukturerade underhållsarbeten för industriprocesser

Inom flera industriområden har RFID-tekniken redan använts i några år för dokumentations- och underhållsprocesser, framförallt när det gäller underhållsplaner i pappersform eller digitalt med handhållna enheter. Med det nya CONEXO-systemet fortsätter GEMÜ att utveckla dessa processer med nya smarta funktioner.

Stöd för montörer och externa serviceföretag

  • Anläggningsplaner kan tas fram digitalt och offline direkt vid anläggningen
  • GEMÜ-komponenterna har entydig tilldelning och är i förekommande fall kopplade till andra enheter (till exempel i komplettventiler) samt relevant dokumentation
  • Komponenter från tredje part kan också ges entydig märkning, tilldelning och kopplas till relevant dokumentation

Särskilda egenskaper – komponentmärkning

Ingenjörerna och teknikerna på GEMÜ har i CONEXO lagt fokus på att så många komponenter som möjligt ska märkas i sina beståndsdelar för att möjliggöra och underlätta detaljnoggranna kravspecfikationer:

  • För första gången får membran en märkning som inte kan förloras. Detta förhindrar till exempel effektivt att material som ser likadana ut monteras fel vid till exempel användning av glasfiberförstärkning.
  • På membranventiler får dessutom manöverdon och hus var sitt chip. Även dessa är oförlorbara och manipulationssäkra.
  • På andra typer av ventiler och mätinstrument, samt produkter från andra tillverkare, används kvalitetsetiketter av PET med UL-godkännande eller plomberingar och TAG-märken av rostfritt stål. Dessa kan beroende på mått och position även delas upp i ytterligare delkomponenter.


  • Användarhandböcker och relevanta dokument som till exempel överensstämmelseförsäkringar finns kopplade till varje RFID-chip via CONEXO-portalen och kan när som helst hämtas offline eller direkt vid anläggningen via CONEXO-appen.

Anpassade underhållsplaner och optimerade underhållscykler

CONEXO är utformat för att vara ett öppet och flexibelt system. Det gör det möjligt att upprätta en rad olika underhållsplaner. Dessa kan till exempel baseras på VDMA-enhetsblad. Fritext och särskilda rutiner som är bra att komma ihåg kan också läggas till och sparas, till exempel de fem säkerhetsreglerna enligt DIN VDE 0105. Rutiner kan upprättas så att aktiv bekräftelse krävs för vissa arbetssteg. Användare med administratörsrättigheter kan även komplettera och ändra uppgifter om använt material och annan viktig information. Dessutom har användare möjlighet att som fritext lägga till och spara egna kommentarer.

Särskilda egenskaper – systemåtkomst och gränssnittsanslutning

  • Fältdata samlas in via CONEXO för att arkiveras och förvaltas centralt
  • Dessa data består delvis av en underhållsbok samt fotodokumentationen, som till exempel kan användas för att jämföra slitagedelar.
  • Fältdata och sparad information kan importeras och exporteras till alla vanliga ERP-, SCADA- och underhållssystem.


Det förenklar och effektiviserar processer som rör såväl drifthantering som tillståndsbaserat underhåll och reservdelsanskaffning. Det blir dessutom lättare att se vilka faktorer som påverkar reserv- och slitagedelarnas livslängd. I kombination med smart och förebyggande underhållsarbete gör det att stilleståndstiderna kan kortas och lagerhållningen av reservdelar optimeras.

GEMÜ CONEXO – systemdelar

⦁ Ventiler och andra enheter med RFID-chip

⦁ CONEXO Pen för identifiering och avläsning av information på RFID-chip

⦁ CONEXO-appen för mobil användning

⦁ CONEXO-portalen för central styrning och övervakning.

Med en läsplatta får monterings- och underhållspersonal tillgång till fler supportmöjligheter. Datablad och användarhandböcker kan när som helst hämtas och läsas direkt på plats. Dessutom kan till exempel monteringsfilmer för enskilda produkter och information om underhållssteg som membranbyte läggas in och sparas.

Eftermontering och molnlösning

Med CONEXO Retrofit är det möjligt att eftermontera ventiler i befintliga anläggningar. Modulen gör att även produkter från tredje part enkelt integreras i programvaran. De enskilda delarna kan dessutom kompletteras med hjälp av en molnlösning. Med den här typen av anslutning blir den lagrade informationen dessutom tillgänglig från varsomhelst i världen, oavsett nätverk. Paketet ger inte GEMÜ möjlighet att komma åt kundens anläggning eller data – på detta sätt skiljer det sig inte från en lokalt installerad portallösning.