På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Applikationsorienterad produkt- och teknikkunskap

Sedan många år har GEMÜ ett strukturerat utbildningsprogram för sin internationella kundkrets och sin globala säljorganisation.

GEMÜs nya tredelade utbildningssystem

2013 togs ett nytt utbildningssystem fram som baseras på olika erfarenheter och praktisk verksamhet samt vår kärnkompetens inom utbildning. Den är tredelad och utgörs av moduler. Den ledsagar såväl nybörjaren som den som byter fackområde eller den erfarne fackmannen. Innehållet är tematiskt och pedagogiskt uppdelat så att de tekniska kunskaperna byggs upp på ett målinriktat sätt, vidareutvecklas och behålls på en högre nivå. Efter behov går deltagaren igenom upp till tre kunskapsnivåer. Alla utbildningar hålls på tyska eller engelska.

Nybörjare

Tvärsnitt av grundläggande kunskaper inom olika områden som material och ytteknik

Specialist

Kunskapsfördjupning med speciella applikationsorienterade frågeställningar

mer

Expert

Specifika teman från ventil-, mät- och reglersystem

mer