Virtual Reality

Nytänkande teknisk utbildning

Virtual Reality

GEMÜs ventil-, mät- och reglerkomponenter av högsta kvalitet är viktiga element i en processteknisk anläggning. Korrekt montering och professionellt underhåll är därför förutsättningar för en effektiv drift och optimala driftcykler för anläggningen. Vårt utbildningsteam utvecklade därför en Virtual-Reality-utbildningsmodul som det perfekta komplementet till våra praktiska utbildningar. Den nya utbildningsmodulen fokuserar framförallt på att underlätta underhållet av membranventiler.

I GEMÜs videostream: Lära för framtiden med Virtual Reality.

Fördjupat lärande

Genom att kombinera teoretisk och praktisk inlärning blir det generellt lättare att komma ihåg arbetssteg och arbetsförloppet som helhet. Därför utbildas deltagarna i GEMÜs serviceutbildningar direkt vid produkterna efter en teoretisk introduktion inom ämnet membranbyte. Därefter kan även en VR-utbildning genomföras om så önskas, för att få en djupare kunskap om rörelser genom en processorienterad inlärning.
Fortbildningen resp. utbildningen förmedlas till deltagarna på ett lättsamt sätt men är ändå konkret användbar i yrkesvardagen. Med hjälp av spelifierade element kan ytterligare incitament till lärande skapas, vilket i sin tur gör inlärningen till en riktig upplevelse.

Innehåll i VR-programmet

  • Introduktionsmodul med en variation av uppgifter för spelifierad inlärning av rörelser och ”motiverande knuff” för själva utbildningen
  • Snabb och lättförståelig introduktion genom ett stödjande, kontextorienterat läge som går igenom de åtgärder som ska genomföras steg för steg (”Träningsläge”)
  • (Själv-)kontroll i det så kallade ”Provläget” (som tillval med digitalt certifikat inklusive dokumentation av eventuella fel) utan informations- och hjälpfunktioner

Fördelar med det virtuella utrymmet

  • Intensifiering av inlärningsupplevelsen genom ändring av miljö och visuella stimuli (från klassrum/arbetsbänk till VR-utrymmet)
  • Djupdykning i läromaterialet för en bättre förankring av den överförda kunskapen
  • Hög inlärningseffekt genom praktiska interaktioner och rörelser

Alla VR-utbildningar handleds av tekniska coacher med mångårig branscherfarenhet och som även genomför de praktiska utbildningarna för membranbyte.

Fördelar med det RFID-understödda underhållet/GEMÜ CONEXO

Oavsett om det gäller regler för god tillverkningssed, optimering av aktuella underhållsintervaller eller nybeställning av slitagedelar – med RFID-tekniken uppstår flera nya möjligheter att förse anläggningskomponenter med digital märkning och att elektroniskt registrera, spara och bearbeta den insamlade informationen.

 

I VR-utbildningen finns en särskild modul för simulering av hantering av/arbete med denna teknik resp. underhållssystemet CONEXO. Här får deltagarna lära sig hanteringen av RFID-läsaren/pennan och appen på surfplattan och internaliserar ordningsföljden för underhållsstegen. Så här undersöks bland annat membranet och såhär bedöms dess tillstånd i appen. I verklig drift flödar denna information till den centrala förvaltningen och kan ligga till grund för bestämning av nästa underhållsintervall.

Global tillgänglighet

VR-utbildningarna kan genomföras inom snar framtid i många länder. Bland annat vid våra säten i Tyskland, Frankrike och Österrike eller som lokala utbildningar direkt hos kunden med den bärbara VR-utrustningen. Ett annat alternativ är den virtuella anslutningen mellan olika säten. Det finns möjlighet till att träffas via ett virtuellt ”cyber-klassrum” i de dotterbolag som är utrustade med VR, för att t.ex. diskutera vissa teman eller förklara samt visa upp produkter. Det skapar förutsättningar för ett modernt och samtidigt ekonomiskt arbetssätt.