På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Reservmembran från GEMÜ

för aseptiska och industriella processer

Membran är slitdelar. De måste kontrolleras och bytas ut ofta, eftersom slitna membran kan leda till maskinfel och säkerhetsrisker.

Underhållsintervaller

Hur ofta membranen behöver underhållas, kontrolleras och bytas ut beror på hur de används. För att fastställa hur ofta underhåll ska ske, måste tidigare underhållshistorik, liksom påfrestningar i form av regelbundet förekommande sterilisering, rengöringsprocesser och ständiga omkopplingar tas i beaktan. Vilken typ av medium som används spelar också roll – sega eller abrasiva processmedier gör till exempel att underhåll måste utföras betydligt oftare än neutrala vätskor.

Lagerhållning

I de fall då underhållsintervall inte klart kan bestämmas än, eller om membranen ska bytas ut först vid läckage, kan det vara bra att ha upprätta ett lager för att snabbt kunna utföra nödvändiga åtgärder. Tänk dock på att elastomerkomponenter har en begränsad rekommenderad lager- och driftlivslängd. För GEMÜ-membran är denna mellan en och sex år – vid korrekt, fackmässig förvaring.

Anskaffning

Vår erfarenhet säger oss att anläggningar med ett större antal membranventiler oftast gör bäst i att upprätta ett litet lager på plats och samtidigt ha en löpande beställning för nya delar. Det sistnämnda innebär att vi skickar nya eller ytterligare membran automatiskt med regelbundna tidsintervaller som ni bestämt.

Beställning

Reservmembran kan beställas löst. Av spårbarhetsskäl erbjuder vi även – framför allt för sterila och hygieniska processer – möjligheten att beställa membran i enskilda förpackningar försedda med aktuellt provningsintyg.
För membranventiler metall, aseptik har vi tagit fram en tabell med beställningsnummer för reservmembran (engelska).
För membranventiler av metall eller plast för industrin, samt för membranventiler av plast för högrena applikationer rekommenderar vi att ni vänder er till er samarbetspartner, eftersom denne kan erbjuda ett större utbud av varianter och versioner per produkt.

GEMÜs membran är utvecklade, testade och godkända för användning i GEMÜs ventilhus. Vi kan därför inte rekommendera att du använder membran från andra tillverkare tillsammans med ventilhus från GEMÜ. Om membran från andra tillverkare ändå används, tar vi inget ansvar för eventuella följder.