På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Teknisk utbildning

Servicing

Sedan flera år tillbaka erbjuder GEMÜ utbildningar i underhåll och service av sina produkter. I förgrunden står byte av slitdelar, framför allt tätningselement som t.ex. membran. Utbildningarna tar även upp nyjustering/initialisering av alla sorters monterade enheter. 

Utbildningskalender

Följande serviceutbildningar hålls regelbundet på tyska och engelska på huvudkontoret i Criesbach i Tyskland:

Gruppering Utbildningstitel Tecken
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs hygieniska och sterila membranventiler SM1001D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs membranventiler, exklusiva med VR och Conexo SM1002D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs membranventiler HP CleanStar SM2001D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs sätesventiler SM3001D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - Individuella produktutbildningar efter behov SM5001D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜ svängventiler SM3002D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs membranventiler för industriella applikationer SM3003D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs HP Flare SM2002D
Serviceutbildning Behörig servicetekniker - GEMÜs ventiltillbehör SM4001D

På begäran håller utbildningsteamet dessa utbildningar även i andra länder hos GEMÜ:s dotterbolag eller direkt hos kundföretaget. Kontakta närmaste GEMÜ-återförsäljare för erbjudanden om utbildning hos kunden.

Ytterligare teman

Våra instruktörer och produktspecialister kan även erbjuda utbildningar i andra ventil-, mät och reglersystem från GEMÜ. Exempel på detta är HP-flare-utbildningen som fokuserar på tillverkningen av en optimal slangförbindelse för högrena membranventiler. Utbildningar och kurser kan även anpassas individuellt efter dina behov.