Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Teknisk utbildning

Servicing

Sedan flera år tillbaka erbjuder GEMÜ utbildningar i underhåll och service av sina produkter. I förgrunden står byte av slitdelar, framför allt tätningselement som t.ex. membran. Utbildningarna tar även upp nyjustering/initialisering av alla sorters monterade enheter. 

Utbildningskalender

Följande serviceutbildningar hålls regelbundet på tyska och engelska på huvudkontoret i Criesbach i Tyskland:

GrupperingUtbildningstitelTecken
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs hygieniska och sterila membranventilerSM1001D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs membranventiler, exklusiva med VR och ConexoSM1002D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs membranventiler HP CleanStarSM2001D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs sätesventilerSM3001D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - Individuella produktutbildningar efter behovSM5001D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜ svängventilerSM3002D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs membranventiler för industriella applikationerSM3003D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs HP FlareSM2002D
ServiceutbildningBehörig servicetekniker - GEMÜs ventiltillbehörSM4001D

På begäran håller utbildningsteamet dessa utbildningar även i andra länder hos GEMÜ:s dotterbolag eller direkt hos kundföretaget. Kontakta närmaste GEMÜ-återförsäljare för erbjudanden om utbildning hos kunden.

Ytterligare teman

Våra instruktörer och produktspecialister kan även erbjuda utbildningar i andra ventil-, mät och reglersystem från GEMÜ. Exempel på detta är HP-flare-utbildningen som fokuserar på tillverkningen av en optimal slangförbindelse för högrena membranventiler. Utbildningar och kurser kan även anpassas individuellt efter dina behov.