På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 9468

Elektromotoriskt vriddon

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 9468 är ett elstyrt vriddon. Motorn är utformad för lik- och växelström. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard. Vridmomentet är förhöjt i gränslägena. Det gör att stängningsegenskaperna kan anpassas efter ventilerna.

  • Ökat vridmoment i ändlägena med bibehållen motoreffekt/varvtal genom skruvspindelkinematik (stängningsegenskaper som är anpassade efter ventilerna)
  • Låg vikt
  • Hög stabilitet och föga slitage på grund av den pålitliga mekaniken
  • Anslutningstyp: Fläns
  • Manövrering: Elmotordriven
  • Manöverrörelse: Vriddon