Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ Code 52

PTFE/EPDM-membran

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ PTFE/EPDM-membran kod 52 består av en PTFE-sköld och en EPDM-baksida som är fast förbundna med varandra (helfodrat). Membranet förenar alla fördelar med materialet PTFE och flexibiliteten hos elastomermembran i en produkt. För att optimera hela systemet tillverkas både PTFE-skölden och membranets baksida compunderat för GEMÜ och inom GEMÜ-koncernen. Membranet uppfyller i utförande till och med membranstorlek 100 kraven enligt FDA, USP Class VI och EMA/410/01 Revision 3.

 • Tål även höga temperaturer
 • Hög kemisk beständighet tack vare PTFE-sköld
 • Lätt och tydlig montering tack vare invulkat gängstift med integrerat iskruvningsstopp
 • Tätningsmaterial
 • Överensstämmelser: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Förordning (EG) nr 10/2011; Förordning (EG) nr 1935/2004; Syre; USP
 • Max. drifttryck: 6 bar
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Min. medietemperatur: -10 ° C
 • Steriliseringstemperatur: max. 150 °C

Video om produkten

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
124 Visningar
Online sedan 16.09.2015