Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ Code 5E

PTFE/EPDM-membran

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ PTFE/EPDM-membran kod 5E består av en PTFE-sköld och en EPDM-baksida som kombineras flexibelt med varandra. Det tvådelade membranet förenar alla fördelar med materialet PTFE och flexibiliteten hos ett elastomermembran i en produkt. För att optimera hela systemet tillverkas både PTFE-skölden och membranets baksida compunderat för GEMÜ och inom GEMÜ-koncernen. Membranet uppfyller kraven enligt FDA, USP Class VI och EMA/410/01 Revision 3.

 • Tål även höga temperaturer
 • Hög kemisk beständighet tack vare PTFE-sköld
 • Möjlighet till enkel montering med sintrat gängstift
 • Tätningsmaterial
 • Överensstämmelser: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Förordning (EG) nr 10/2011; Förordning (EG) nr 1935/2004; USP
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Min. medietemperatur: -10 ° C
 • Steriliseringstemperatur: max. 150 °C

Video om produkten

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:08 min
402 Visningar
Online sedan 04.04.2018

Nyheter om produkten

09.04.2018

Nya tutorials om att byta tvådelade membran

De senaste åren har GEMÜs utbildningsteam publicerat en rad filmer med tips och information, bland annat om hur man byter olika slitagedelar.