På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ membranventiler av metall, aspetiska

För sterila processer

Användningsområden och branscher

Huvudsakliga användningsområden för aseptiska membranventiler av metall är sterila processer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin samt bioteknik. De används även vid hantering och fördelning av högrena medier inom halvledar- och mikroelektronikindustrin samt applikationer inom finkemi. Beroende på utförande lämpar de sig för ultrarent vatten (WFI), ultrarena kemikalier, mellan- och slutprodukter inom läkemedelsindustrin, bioteknik, livsmedelsindustrin och kemisk industri. Enheterna kan steriliseras och autoklaveras beroende på de tekniska specifikationerna. Aseptiska membranventiler används med framgång som reglerventiler i sterila applikationer. 

Ventilhusvarianter

Förutom ventiler med rakt genomflöde har GEMÜ även andra varianter:

Ventilkonfigurationer  (kombinerade ventilhus)