På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 600HP

Pneumatisk membranventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 600 HP har kolvmanöverdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd slaglängdsbegränsning, ett manuellt nödreglage och optisk lägesindikering är standard.

 • Högt genomströmningsvärde
 • Minimala ”deadlegs”
 • Monteringsläge och flödesriktning kan väljas fritt
 • Beroende på konstruktion även väl lämpad för polermedel och uppslamningar
 • Massor av olika tillbehör
 • Anslutningstyp: Svetsstuts
 • Manövrering: Pneumatisk
 • Manöverrörelse: Linjärdrivning
 • Ventilhusmaterial: Inre PFA-liner; Yttre PVDF-liner
 • Max. drifttryck: 6 bar
 • Max. medietemperatur: 90 ° C
 • Dimensioner: DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
 • Reglerventiler