Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ 620

Pneumatisk membranventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 620 har ett membranmanöverdon i metall som kräver obetydligt underhåll. Ventilen är även lämpad för höga medietemperaturer på upp till 150 °C.

 • Okänslig för partikelförande medier
 • Lämpad för neutrala, aggressiva, flytande och gasformiga medier
 • Högt genomströmningsvärde
 • Valfri flödesriktning
 • Klädd i PFA, PP eller hårdgummi (tillval)
 • Anslutningstyp: Fläns; Gängmuff
 • Manövrering: Pneumatisk
 • Ventilhusmaterial: EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad; EN-GJS-500-7, PFA-beklädnad; EN-GJS-500-7, PP-beklädnad
 • Överensstämmelser: EAC; FDA; TA-luft
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6'')
 • Reglerventiler

Matchande tillbehör

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
1800 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Boron Decontamination

Tillämpning av produkten

Bordekontaminering

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en bor i dricksvatten skadligt i en halt av över 0,5 mg/l. Dessutom visar det sig att en hög andel bor i vattnet som används för bevattning av grödor kan vara skadlig för både människor och djur vid förtäring av de resulterande jordbruksprodukterna. Bor har inte ingått bland de tidigare kända skadliga ämnena i dricksvattnet och är därför en ny utmatning när det gäller reningen av dricksvatten. Detta exempel visar en innovativ och trendsättande metod.