På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 620

Pneumatisk membranventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 620 har ett membranmanöverdon i metall som kräver obetydligt underhåll. Ventilen är även lämpad för höga medietemperaturer på upp till 150 °C.

 • Okänslig för partikelförande medier
 • Lämpad för neutrala, aggressiva, flytande och gasformiga medier
 • Högt genomströmningsvärde
 • Valfri flödesriktning
 • Klädd i PFA, PP eller hårdgummi (tillval)
 • Anslutningstyp: Fläns; Gängmuff
 • Manövrering: Pneumatisk
 • ATEX
 • Explosionsskydd
 • Ventilhusmaterial: EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad; EN-GJS-500-7, PFA-beklädnad; EN-GJS-500-7, PP-beklädnad
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6'')
 • Reglerventiler

Matchande tillbehör

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3778 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Boron Decontamination

Tillämpning av produkten

Bordekontaminering

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en bor i dricksvatten skadligt i en halt av över 0,5 mg/l. Dessutom visar det sig att en hög andel bor i vattnet som används för bevattning av grödor kan vara skadlig för både människor och djur vid förtäring av de resulterande jordbruksprodukterna. Bor har inte ingått bland de tidigare kända skadliga ämnena i dricksvattnet och är därför en ny utmatning när det gäller reningen av dricksvatten. Detta exempel visar en innovativ och trendsättande metod.