På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 698

Elektromotorisk membranventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

Den elmanövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ 698 har ett elstyrt ställdon med reverserbar synkronmotor. Ställdonet kräver obetydligt underhåll. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard. Ventilen har ett mellanstycke i metall.

 • Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
 • Monteringsläge och flödesriktning kan väljas fritt
 • Säker Till- och Från-funktion och reproducerbara regleringsegenskaper
 • Direkt behandling av elektriska regleringsstorheter 0/4–20 mA via den extramodul som finns som tillval
 • Elektrisk lägeskvittering med potentiometer finns som tillval
 • Anslutningstyp: Clamp; Fläns; Gängad stuts; Gängmuff; Stuts
 • Manövrering: Elmotordriven
 • Ventilhusmaterial: 1.4408, PFA-beklädnad; 1.4408, precisionsgjutgods; 1.4435, precisionsgjutgods; 1.4435, smitt ventilhus; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-beklädnad; EN-GJS-400-18-LT, hårdgummibeklädnad
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 100 ° C
 • Min. medietemperatur: -10 ° C
 • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Video om produkten

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3741 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Sterile air filters for dairy equipment

Tillämpning av produkten

Sterila luftfilter för mejerianläggningar

Sterila luftfilter används på flera sätt inom mejeritekniken och andra sterila processer, t.ex. inom läkemedelsbranschen. Till exempel luftar de rörsystem efter ångsterilisering, eller behållare och tankar efter skiftande fyllnadsnivåer, eller desinficerar laminära luftströmmar. De förhindrar att komponenter som ska hållas sterila kommer i kontakt med kontaminerad luft. I princip är sterila luftfilter gränssnitt mellan en steril miljö och den omgivande luften. De är därför en viktig del av en steril anläggning och påverkar starkt produktens kvalitet. Problem med sterila luftfilter kommer ofta av bristande övervakning, kontaminerat kondensat och framför allt en för kort livslängd.