GEMÜ monteringsdelar av PFA

Slang- och svetsmonteringsdelar

På vår produktionsanläggning i Schweiz tillverkar vi över 100 olika monteringsvarianter i enlighet med renrumsförhållandena i DIN 16901-140. Monteringsdelarna är av PFA och överfallsmuttrarna av PFA, PVDF eller CPFA. Produkterna i FlareStar-sortimentet kan beställas med alla vanliga anslutningar.

  • Snabböversikt
  • Användningsområden och branscher
  • Renrumsanläggningen i Emmen

Snabböversikt

Raka monteringsdelarVinklade monteringsdelarT-kopplingar
TypAnslutningsdelar, reduceringskopplingar, adaptrar, O-ringsfria skruvförbandAnslutningsdon, reduceringsdon, böjda monteringsdelar, monteringsvinklar, vinkeladaptrar, böjda adaptrarT-stänger och T-reduceringskopplingar
AnslutningarFlare, SpaceSaver, invändiga gängor NPT, NPT, utvändiga gängor, utvändiga gängor JIS, svetsstutsar, DIN-förbindningshylsorFlare, SpaceSaver, invändiga gängor NPT, NPT, utvändiga gängor, utvändiga gängor JIS, svetsstutsarFlare, SpaceSaver, utvändiga gängor, invändiga gängor NPT, svetsstutsar
SlangkopplingarSvetskopplingar
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"

I sortimentet finns även rörkors, lock och pluggar samt flera andra typer av tillbehör. Hit räknas också åtdragningsverktyg för FlareStar-överfallsmuttrar och slangkomponenter.

Användningsområden och branscher

Renheten hos processmedierna blir alltmer avgörande för produktkvaliteten i många högteknologiska branscher. Spektrat täcker allt från områden som optik, flyg, bio- och genteknik till mikroelektronik och halvledartillverkning. Ett stort antal anläggningskonstruktörer och slutkunder väljer ventiler, monteringsdelar och slangar från GEMÜ för styrning och reglering av medier samt för rengörings- och beläggningsprocesser. Hos oss hittar du ett omfattande sortiment av High Purity-systemlösningar och komponenter med hög motståndskraft och renhetsgrad.

Renrumsanläggningen i Emmen

Sedan i september 2012 tillverkar GEMÜ ventiler och monteringsdelar i en ny renrumsanläggning i schweiziska Emmen. Den högmoderna anläggningen för produktion och montering inrättades efter att stigande efterfrågan gjorde att fabriken i Rotkreuz inte längre räckte till. Vid planeringen och konstruktionen stod utformandet av tidsenliga och framtidssäkra processer för kvalitetshantering i fokus. Till exempel garanteras en hög produkt- och tillverkningskvalitet genom användningen av specifika råmaterial, samt genom kontroller av kunder och officiella organisationer.

GEMÜ FCP
FCP
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FCPM
FCPM
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FEPM
FEPM
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFA
FFA
Flare; Invändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFBT
FFBT
Flare; Invändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFC
FFC
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ FFE
FFE
Flare; Invändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FLAD
FLAD
Flare; Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')
GEMÜ FLC
FLC
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FMBT
FMBT
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FMC
FMC
Flare; NPT-gänga; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FMCJ
FMCJ
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FME
FME
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FMEJ
FMEJ
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FMES
FMES
Flare; Flare-SpaceSaver; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FMRT
FMRT
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FPM
FPM
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FPMR
FPMR
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FPMX
FPMX
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FPP
FPP
NPT-gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FRE
FRE
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FRSE
FRSE
Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FRST
FRST
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FRT
FRT
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSA
FSA
Flare; Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSE
FSE
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSMC
FSMC
Flare; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSR
FSR
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSRE
FSRE
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSSR
FSSR
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSU
FSU
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FSUT
FSUT
Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FUE
FUE
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FUES
FUES
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FUSE
FUSE
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FUST
FUST
Flare; Flare-SpaceSaver
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FUT
FUT
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWCA
FWCA
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWEA
FWEA
Flare; Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWES
FWES
Flare-SpaceSaver; Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWFA
FWFA
Invändig gänga; Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWHE
FWHE
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWMA
FWMA
Svetsstuts; Utvändig gänga
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWRE
FWRE
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWRT
FWRT
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWSA
FWSA
Flare-SpaceSaver; Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWSR
FWSR
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWU
FWU
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWUE
FWUE
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWUT
FWUT
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FWX
FWX
Svetsstuts
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ TubeStar
TubeStar
20 bar
250 ° C
-70 ° C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')