Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?

Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:

Pharma & Biotechnology

Watch presentation

Food & Beverage

Watch presentation


Två innovativa tekniker i kombination

Hermetisk separation och god reglerbarhet
– utesluter inte det ena det andra?

Nej, påfyllningsventilen GEMÜ F60 servoDrive och reglerventilen GEMÜ 567 servoDrive är baserade på ett unikt tätningskoncept: PD-teknik. Konceptet har utvecklats av GEMÜ för att kombinera fördelarna med membranventiler med fördelarna med sätesventiler.

Ventilens geometri ger möjlighet till en hermetisk separation av drivanordningen och medieflödet, samt stora genomströmningsmängder och en mycket hög reglernoggrannhet. Tack vare det tåliga tätningsmaterialet PTFE TFMTM kan ventilerna användas i aggressiva, olje- och fetthaltiga medier och passar perfekt för CIP-/SIP-rengöringsprocesser.

 

Snabb servodrivenhet med omfattande reglerfunktioner

 

I vanliga fall används pneumatiskt styrda membranventiler, peristaltiska pumpar eller kolvpumpar vid hygienisk och aseptisk tappning. Med den elektromotoriska servodrivenheten i rostfritt stål i påfyllningsventilerna GEMÜ F60 och 567 servoDrive kan en helt ny nivå av noggrannhet och hastighet uppnås.

Utöver styrning i realtid och de integrerade reglerfunktionerna särskiljer sig det linjära ställdonet även genom sin höga inställningsnoggrannhet och hastighet. GEMÜ servoDrive för snabb och exakt dosering vid drifttryck upp till 7 bar. Tack vare fritt programmerbara reglerings- och fyllningskurvor går det att ta hänsyn till kundanpassade krav, som olika behållare eller varierande fyllmängder.

 

Fritt programmerbara regler- och fyllningskurvor ger möjlighet till ökad flexibilitet

Dina fördelar

 • Exakt tappning av små mängder
  med en doseringsnoggrannhet på +/- 0,5 %

 

 • Processäkerhet
   tack vare en hög reproducerbarhet på +/- 0,5 %

 

 • Stora produktionsvolymer
  tack vare snabba tappningscyklar på < 1 sekund

 

 • Låga kostnader
  tack vare lång motorlivslängd med > 50 miljoner omkopplingar

 

 • Snabba underhållsarbeten
  med enkla byten av slitdelar
  (patronbyte på < 2 minuter)

 

 • God rengörbarhet
  tack vare tåliga material och en design med låg dödvolym

 

Begär mer information

Applikationer

GEMÜ F60 servoDrive | tryck-tidsdosering av små mängder

Framförallt i läkemedelsindustrin är exakt dosering av mediet mycket viktig. För tappning av små mängder krävs därför extremt noggranna och snabba påfyllningsventiler. Påfyllningsventilen GEMÜ F60 servoDrive ger möjlighet till noggrann dosering vid höga avkänningsfrekvenser. Vid tappning av injektionsflaskor styr GEMÜ F60 servoDrive mediematningen till doseringsnålen. Samtidigt hålls tanktrycket och fyllnadsnivån jämna av en pump och givare. Tappningen av små mängder med GEMÜ F60 servoDrive ger exakta doseringsprocesser vid höga hastigheter, vilket möjliggör högre genomströmning.

GEMÜ 567 servoDrive | tillsättning av saltlösning i näringslösningar

Vid tillverkning av läkemedel är det extremt viktigt att hålla en jämn kvalitet och exakta blandningsförhållanden för de verksamma ämnena. Reglerventilen GEMÜ 567 servoDrive säkerställer exakt reglering även vid små mängder. Vid tillsättning av saltlösning i näringslösningar doseras det verksamma ämnet i huvudledningen via en tilledning. En pump och en fyllnadsnivåmätare säkerställer en jämn mediemängd i tanken. Den önskade mediemängden mäts genom en flödesmätare och med hjälp av reglerventilen GEMÜ 567 servoDrive doseras den exakt. I huvudledningen styrs medieflödet också av en flödesmätare och hålls på en konstant nivå. Både flödesmätaren och GEMÜ 567 servoDrive är anslutna till maskinstyrningen och säkerställer därmed en jämn mängd av det verksamma ämnet i huvudledningen.

Detaljinformation om produkterna

             Reglerventil GEMÜ 567 servoDrive                                                Påfyllningsventil GEMÜ F60 servoDrive