På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ CF

Överfallsmutter för flare-anslutning

  • Tekniska specifikationer
  • Dimensioner: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')