På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1222

Apparatuttag

  • Beskrivning

GEMÜ 1222 är ett apparatuttag av typ B (industristandard) med belysning och valbar avstörning. Flera olika modeller finns tillgängliga. I likspänningsutförandet med brygglikriktare är kontakten skyddad mot polförväxling.