På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1221

Apparatuttag

  • Beskrivning

GEMÜ 1221 är ett apparatuttag av typ A enligt DIN EN 175301-803 utan belysning och med valbar avstörning. Flera olika modeller finns tillgängliga. I likspänningsutförandet med brygglikriktare är kontakten skyddad mot polförväxling.