På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1460

Fästbygel NAMUR

  • Beskrivning
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

GEMÜ 1460 är en Namur-fästbygel för pneumatiska, linjära ställdon. Produkten finns med eller utan handvred för manuell nödstyrning. Den har även brytnockar med justerbar höjd. Monteringskomponenter ingår.

  • NAMUR

Passande produkter