På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1461

Fästbygel NAMUR

  • Beskrivning
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör
GEMÜ ADH, GEMÜ ADP, GEMÜ DIS, GEMÜ MSC och GEMÜ RC0 är diverse tillbehör för delvarvsventiler, t.ex. vridspjällventiler eller kulventiler. GEMÜ ADH är en adapterhylsa, GEMÜ ADP en adapterplatta, GEMÜ DIS ett distansstycke, GEMÜ MSC en monteringssats och GEMÜ RC0 en axelförlängning.
  • NAMUR

Passande produkter