På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1251

Gränsvärdesgivare max. kontakt

  • Beskrivning

GEMÜ 1251 är en gränsvärdesgivare med bistabil tungkontakt (max. kontakt) till GEMÜs flödesmätare med magnetsvävkropp. Enkel montering och inställning – kläms fast på flödesmätaren. Elektrisk anslutning via kabelförskruvning. ATEX-utförande på begäran.