På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1250

Gränsvärdesgivare omställare

  • Beskrivning
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 1250 är en gränsvärdesgivare med bistabil tungkontakt (omställare) till GEMÜs flödesmätare med magnetsvävkropp. Enkel montering och inställning – kläms fast på flödesmätaren. Elektrisk anslutning via kabelförskruvning. ATEX-utförande på begäran.

  • ATEX
  • Explosionsskydd