På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1271

Mätvärdesgivare

  • Beskrivning

GEMÜ 1271 är en mätvärdesgivare med spänningsutgångssignal (spänningsdelare 0–10 kOhm) som används till GEMÜs flödesmätare med magnetsvävkropp för kontinuerlig flödesövervakning. Enkel montering – kläms fast på flödesmätaren. Elektrisk anslutning via kabelförskruvning. ATEX-utförande på begäran.